Basmaterial

De polymerer som HGF blandar mest frekvent i vår blandningsavdelning har vi valt att kalla för basmaterial. Nedan kan ni fördjupa er kunskap om respektive polymer och bilda er en uppfattning om vilken polymerer som passar bäst till just er applikation.

Om ni istället önskar ett snabbt svar kan ni här ladda ner en egenskapstabell som ger er en snabb överblick av polymererna och dess egenskaper.

Vill ni göra det ännu enklare så är ni varmt välkomna att kontakta vår materialavdelning så hjälper de er att välja rätt polymer.

NR
Naturgummi

SBR
Styrengummi

BR
Butadiengummi

NBR
Nitrilgummi

EPDM
Etenpropengummi

Önskar ni kunna jämföra olika gummi-/ polymeregenskaper?

I så fall kan ni nedan ladda ner en övergripande tabell som ger er en god jämförelse mellan de mest frekvent använda polymererna.