HGF Lean Academy

En gummifabrik som älskar Lean

Som ett led i att ytterligare förstärka samarbetet med våra kunder har vi startat HGF Academy. Vi är övertygade om att ett ökat kunnande i alla led inom områdena material, teknik och Lean är en katalysator för att nå nya höjder i utvecklingen av befintliga och nya produkter och i sättet vi arbetar tillsammans.

Vi inledde vår satsning på Lean hösten 2006 genom att anpassa filosofierna, metoderna och verktygen till vår verksamhet och skapade HGF Production System, HPS. Effekterna har varit flera så som förbättrade effektivitetstal, lägre kassation, förbättrad leveransprecision och framför allt en motiverad personal på en arbetsplats som andas entreprenörsanda. 2009 premierades AB Halmstads Gummifabrik med det Halländska Leanpriset.

Motiveringen löd:
“Med stor beslutsamhet och engagerad personal håller vinnaren på att förändras från ett konventionellt verkstadsföretag till ett Leanföretag i världsklass. Vinnaren är ett föredöme för medelstora företag, inte bara i Halland utan i hela Sverige”.

Hösten 2011 belönades vi för ansträngningarna med utvecklandet av HPS genom en silvermedalj i det Svenska Leanpriset. Senare skulle även ett flertal kunder uppmärksamma vårt Lean-arbete i form av utmärkelser så som Ford Q1 och Volvo Cars Quality Exellence Award.

Med detta som bakgrund känner vi att det är en självklarhet för oss att säga - Lean On Us!

Den som väljer att satsa på Lean ger sig ut på en inspirerande resa som leder till skapandet av ett mycket kostnadseffektivt företag. Ett råd från oss, utifrån vår erfarenhet, är att: 
1. Förankra konceptet
2. Skaffa kompetens inom företaget
3. Avsätta tid till implementeringen