Vi är stolta över vår historia

Men blickar alltid framåt

2020-2023

Precis som för många andra hade vi inte kunnat föreställa oss hur stor inverkan pandemin skulle ha både lokalt och globalt under dessa år. Avveckla verksamheten i Riga, Lettland var en utmaning som satte vår organisation på prov. Trots denna bistra tid kände vi hela tiden att vi tagit rätt beslut vilket inom kort skulle komma att visa sig.

Flertalet av pressarna hos HGF-Riga flyttades till HGF i Halmstad vilket gav oss Halmstad-enheten både ökad kapacitet och nya möjligheter i form av en än större flora av pressar. Inom ett år efter att HGF-Riga stängt omsatte Halmstad-enheten på egenhand lika mycket som koncern tidigare gjort.

Det finns mycket intressant att berätta från dessa år men det som sticker ut mest är också den enskilt största händelsen i HGFs historia. Ett kundsamarbete, som sträcker sig mer än 20 år tillbaka i tiden, kring förnybar energi tar fart. De globala samtalen om omställning till förnybar energi övergår till handling. HGFs team utvecklar mitt under rådande pandemi en helt ny och unik produktionslinje på rekordtid för allt tillsammans med kunden kunna möta marknadens behov.   

Här får vi återigen ett kvitto på att vi tagit rätt beslut då valde att följa det som alltid varit en del av HGF:
  • Sträva efter långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer
  • Utveckling tillsammans med kund för att nå den bästa lösningen
  • Ta tillvara på vår kompentens och know-how 
  • Fokus på våra medarbetare - de utgör företagets själ och drivkraft

2015-2019

Mellan åren 2015 och 2019 initierades arbetet med att återgå till det som i grund och botten ska vara HGFs identitet, nämligen att vara ett företag med hög teknisk kompetens med innovativa idéer som erbjuder lösningar som utvecklas i nära samarbete med våra kunder.

Flera utvecklingsprojekt kring material, processer och produktdesign inleds. Dessa ska senare komma att resultera i både patenterade lösningar och för HGF historiska ögonblick.

2017 fyllde HGF 70 år vilket firades av personal tillsammans med familjer på plats i vår produktionsenhet i Halmstad.

Styrelsen tog därför det svåra beslutet att vi ska lämna fordonsindustrin efter mer än 50 år som Tier-1 leverantör. 

Parallellt med inleds projekt kring tillverkning av produkter i återvunnet material, närmare bestämt återvunna bildäck. 

10-talet: Inleds med fokus på utveckling

2010-talet rivstartade med både nya material, ny process och uppstarten av HGFs egna utvecklingsavdelning.

Första leveransen av allvädersmattor i materialet TPE sker 2015 och kunden är Honda.  Volvo Cars stod näst på tur att ge HGF förtroende att leverera TPE-golvmattor till flera modeller så som V90/S90, XC60 och V60. Vårt långa samarbete och höga förtroende gav våra kunder trygghet överlåta ansvaret till HGF när de skulle ta steget att gå över från gummi- till TPE-mattor för några av deras viktigaste bilmodeller.

Det öppnades även ett försäljningskontor i Belgien för att kunna öka närvaron hos kunderna på kontinenten.

00-talet: Vår LEAN-resa börjar

Vid millennieskiftet började tankarna formas kring ett dotterbolag utomlands för att starta en kompletterande produktionsanläggning, valet föll på Riga i Lettland.

2006 introduceras Lean Production för första gången i företagets historia. Målet var att sänka kostnaderna i de olika produktionsanläggningarna och effektivisera arbetet med målet att minska produktionskostnaderna. Det var i början ett blygsamt försök, men är nu en stor del av HGF:s filosofi och DNA.

Redan inom 3 år hade vi fått vår första utmärkelse för vårt Lean-arbete och fler skulle det komma att bli.
FIFO - First In First Out. Blandat gummi, halvfabrikat
Golvmattor Mercedes

90-talet: Kör så det ryker

1990-talet markerades tydligast med jubiléet att 2,5 miljoner gummimattor hade levererats till Mercedes Benz vilket var resultatet av ett långt samarbete.

1993 startade produktion av en innovation inom hästnäringen som kom från en hästintresserad dam vid namn Lone Pedersen. Gummihästskon skulle bli en världssensation var tanken och marknadsfördes under namnet Öllöv Original. Produkten har utvecklats mycket sedan dess och finns fortfarande kvar hos HGF.

Samtidigt inleds samarbetet och satsningen med ett nystartat företag inom tätningssegmentet. Vad vi inte visste då var att samarbetet skulle blomstra och slutligen resultera att bli HGF:s största kund 2015.

80-talet: Ska HGF överleva?

1982 var det åter dags för tillbyggnad, en ny hall för injektionspressar uppförs. Samtidigt som detta upphörde lagen om att alla bilar skulle vara utrustade med stänkskydd gälla. Det blev omfattande skriverier om att HGF:s största produkt skulle försvinna. Skulle vi klara oss utan den största produkten?
 
Det visade sig att vi skulle klara skiftet alldeles utmärkt, mycket tack vare att gummimattorna till bilindustrin var en succé. Under 80-talet gjordes flera stora investeringar, bland annat i det nya materialet TPE. Tekniske chefen, Göran Sanell, var övertygad om att framtiden som leverantör till fordonsindustrin låg i produkter av detta material....

... och han fick rätt.

70-talet: HGF väljer att satsa

1971 gjordes en investering som blev något av en milstolpe i HGF:s historia. Den på den tiden hisnande summan av 240.000 kronor användes för att investera i fyra moderna kompressionsmaskiner från Värnamo-företaget Jochnick & Norrman.

Investeringen var stor och logiken bakom handlade om att satsa stort för att följa med i utvecklingen eller försvinna – vi valde att satsa. Tillsammans har pressarna genom åren tillverkat cirka 50 miljoner gummimattor till fordonsindustrin.
 
Under slutet av 70-talet tog datoriseringen fart och en stor debatt inom företaget följde. 1978 tog vi ett stort steg genom att investera i “datamaskiner”, men styrelsen var oenig kring om datorer verkligen kunde ha en framtid.
HGF - Fabriken 1947

1947 - Resan börjar

Det första officiella mötet mellan de blivande aktieägarna i nuvarande AB Halmstads Gummifabrik hölls den 16 september 1947. Ett år senare startade de 13 medarbetarna tillverkningen i fabriken som hade byggts på Skansgatan i Halmstad. Ångan som gav energin till pressarna kom från en gammal koleldad panna som tidigare suttit i en båt.
 
Lagom till företagets tjugoårsjubileum flyttades fabriken till den nuvarande adressen på Knäredsgatan. Flytten var allt annat än enkel, men produktionen kom igång efter en månad och på Knäredsgatan har vi utvecklats och trivts sedan dess.
 
Största produkterna under slutet av 60-talet var gummimattor och stänkskydd till fordonsindustrin med kunder så som Volvo, Ford, Fiat, GM och Peugeot. Vid denna tid anställdes också HGFs första kemist, den slovakiske flyktingen Ladislav Kubicka, som kom att betyda mycket för utvecklingen med sitt djupa kunnande och idérikedom.

10-talet: Andra halvlek

Nu går vi in i en väldigt hädelserik period i HGF:s histora.