Olika typer av gummi

Gummi är ett mångsidigt material och det som gör gummi unikt är dess förmåga att kombinera elasticitet, hållbarhet och resistens mot yttre påverkningar så som till exempel värme, kyla, fukt och kemikalier.

För att kunna uppnå önskade egenskaper är det viktigt att rätt polymer väljs för att ge gummit dess unika egenskaper. Varje polymer har en egen sammansättning och karaktäristik vilket gör det möjligt att anpassa gummit för specifika applikationer. 

Nedan har ni möjlighet att fördjupa er kunskap för de mest frekvent använda polymererna i branschen men även specialpolymerer som används när man eftersöker än mer unika egenskaper.

Varje gummimaterial är uppbyggt av flera olika komponenter som tillsammans bildar ett recept. Receptet tillsammans vulkaniseringsprocessen för gummi är det som ger gummiprodukten dess egenskaper.

Vill ni jämföra olika polymerers egenskaper?

Basmaterial

Här kan ni läsa mer om de mest frekvent förekommande polymererna som vi kallar för baspolymerer.

Här får ni möjlighet att lära er mer om naturgummi, styrengummi, etenpropengummi, butadiengummi och nitrilgummi.

Specialmaterial

I detta avsnitt beskrivs de polymerer som inte är lika vanligt förekommande men ofta används när ett gummi med högpresterande egenskaper eftersöks.

Här får ni möjlighet att lära er mer om hydrerad nitrilgummi, butylgummi, kloroprengummi, fluorgummi och silikongummi.

Kemi

Receptstrukturen för gummimaterial tillsammans med vulkaniseringsprocessen gör det möjligt att formgjuta gummiprodukter.

Recept

Receptstrukturen för gummi utgör grunden för att ett gummi ska erhålla de egenskaper som eftersöks.