Provning & kontroll

Vid provning och kontroll av gummi och gummidetaljer finns det flera olika provmetoder att använda sig av beroende på vilka egenskaper som ska utvärderas. Nedan redogör vi kort för de vanligaste provmetoderna.

Provberedning

Vid provning av gummi utgår man antingen från ovulkat gummi eller vulkade gummiprodukter. Provningen kan även avse det ovulkaniserade eller vulkaniserade tillståndet. Provberedningen utgör en mycket viktig del av själva provningen genom att den säkerställer att provresultatet inte återspeglar provberedningen mer än gummits faktiska egenskaper.

Även konditionering av provmaterialet utgör en viktig del av själva provberedningen.

Mekanisk provning

I detta avsnitt redogör vi för olika provmetoder för provning av mekaniska egenskaper.
 • Densitet
 • Mått
 • Hårdhet
 • Dragprov
 • Tryckprov
 • Rivprov
 • Vidhäftningsprov
 • Skjuvmodul
 • Dynamisk provning
 • Studselasticitet
 • Kvarstående töjning

Termisk provning

I detta avsnitt kan ni fördujpa er kring termisk provning.
 • Köldprov
 • Sättning i kyla
 • DMA - Dynamisk mekanisk analys

Beständighetsprovning

I detta avsnitt kan ni läsa om beständighetsprovning.
 • Värmeåldrig
 • Kvarstående töjning
 • Sättning
 • Relaxation
 • Livslängdsbedömning
 • Väteskebeständighet
 • Väderåldring
 • Nötningsprov
 • Dynamisk utmattning

Övrig provning

Övrig provning som är vanligt förekommande inom gummiindustrin är:
 • Missfärgning
 • Dispersion
 • Permabilitet
 • Brandprov
 • Elektriska prov
 • TGA – Termogravimetisk analys
Kontakta gärna vår materialavdelning om ni har frågor kring provning av gummi och och gummiprodukter.