Specialmaterial

I detta avsnitt beskriver vi mer ingående de polymerer som inte är lika frekvent förekommande i vår bladningsavdelning men minst lika viktiga. Oftast rör det sig om polymerer som har unika högpresterande egenskaper utöver vad man finner bland de polymerer som vi valt att kalla för basmaterial.

Samma sak som vi nämner under basmaterial gäller förstås även för specialmaterial. Det vill säga:

Om ni önskar ett snabbt svar kan ni här ladda ner egenskapstabellen som ger er en snabb överblick av materialen och dess olika egenskaper i förhållande till varandra.

Vill ni göra det ännu enklare för er så är ni varmt välkomna att kontakta vår materialavdelning så hjälper vi er att välja rätt material till er produkt utifrån de egenskaper ni eftersöker.

HNBR
Hydrerat nitrilgummi

IIR
Butylgummi

CR
Kloroprengummi

FKM
Fluorgummi

PMQ / FMQ
Silikongummi

 

Önskar ni kunna jämföra olika gummi-/ polymeregenskaper?

I så fall kan ni nedan ladda ner en övergripande tabell som ger er en god jämförelse mellan de mest frekvent använda polymererna.