FKM - Fluorgummi

Fluorgummi, även känt som FKM eller Viton (fluorokarbon), är en högfluorerad syntetisk polymer. Det tillverkas genom att polymerisera vinylidenfluorid (VDF) med andra fluorerade monomerer vilket ger materialet dess unika egenskaper.

Fluorgummi har utmärkt värme- och flambeständighet och enastående motståndskraft mot åldrande, ozon, oxidationsmedel, oljor och många kemikalier. Det har också låg gaspermeabilitet och låg sättning, begränsad motståndskraft mot ånga, hett vatten och (mycket) polära vätskor som starka organiska syror (t.ex. myrsyra), metanol och ammoniak. Vissa nya peroxidhärdade kvaliteter har något förbättrad kemisk beständighet.

FKM:s egenskaper gör det till ett bra material för applikationer som måste tåla särskilt tuffa miljöer, som tätningar och packningar i motorer, kemiska anläggningar och industriella processer. Just dess höga temperaturbeständighet, upp till 200-250°C, gör det lämpligt att använda i högpresterande motorer och avgassystem.

Utöver dessa egenskaper har fluorgummi även även låg gaspermeabilitet och i vissa varianter även god brandbeständighet. Dess mångsidighet gör det till ett vanligt materialval för högpresterande applikationer inom bland annat fordonsindustrin, flyg- och rymdteknik, medicinsk utrustning.
FKM - Fluorgummi, FKM material
Basegenskaper fluorgummi
Egenskapar

FKM - Fluorgummi

Fluorgummi har utmärkta motståndskraft mot ytter miljöpåverkan (oxidation, väder och ozon, brand, kemikalier).

Samtidigt kan det användas i temperaturer upp emot 200°C och även högre än så under kortare tidsperioder.
 • Maxtemperatur: 200°C
 • Mintemperatur: -15°C
 • Rivhållfasthet: 1-2
 • Sättning vid -30 till +70°C: 2-3
 • Sättning vid +70 till +150°C: 5
 • Avnötning: 3
 • Olje- och bensinbeständighet: 5
 • Väder- och ozonbeständighet: 5
 • Värmeåldring: 5
 • Vidhäftning till metall: 2
 • Vidhäftning till textil: 2
Betygsskala för tabell
5 - Utmärkt / 4 - Mycket god / 3 - God / 2 - Mindre god / 1 - Dålig

Produkter i FKM - Fluorgummi

Här listas några typiska exempel på produkter som tillverkas av fluorgummi (FKM):

Tätningar och packningar: Fluorgummi används för tillverkning av tätningar och packningar till industrier där kemikalier, höga temperaturer och extrema förhållanden förekommer. Det används inom olje- och gassektorn, kemisk industri samt fordonsindustrin för att skapa tillförlitliga och långvariga tätningar som motstår korrosion, kemikalier och termisk påverkan.

O-ringar: O-ringar tillverkas också av FKM på grund av dess utmärkta kemiska resistens och temperaturbeständighet. O-ringar används inom många applikationer som kräver tätning, såsom i ventiler, pumpar, rörsystem och motorkomponenter.

Membran: Fluorgummi används för att tillverka membran som behöver klara av att motstå kemikalier, oljor och höga temperaturer. Det används inom tillverkningsindustrin, olje- och gassektorn och laboratorier för att skydda och isolera olika komponenter och material.

Handskar och skyddsutrustning: FKM används för tillverkning av kemikalieresistenta handskar och skyddsutrustning. Dess förmåga att motstå kemikalier och höga temperaturer gör det till ett populärt material för att uppnå hög säkerhet och ett bra skydd.