IIR - Butylgummi

År 1937 lyckades forskare vid Standard Oil Company (nu ExxonMobil) utveckla en ny typ av syntetiskt gummi, kallad butylgummi (IIR).

Den syntetiskt framställda polymeren är en typ av isopren-baserat gummi som framställs genom kopolymerisering av isobutylen och en mindre mängd isopren. Butylgummi har enastående motståndskraft mot angrepp av syre och ozon, och god kemisk beständighet mot ett stort antal organiska och oorganiska medier. IIR-produkter motstå långvarig exponering för värme och är vanligtvis stabila i utspädda syror och alkalier.

IIR har exceptionell låg gas- och fuktpermeabilitet vilket gör den idealisk för innerslangar och högtrycks-/vakuumapplikationer under krävande förhållanden.

IIR-elastomerer halogeneras ibland med klor eller brom för att förbättra deras motståndskraft mot vissa kemiska medier, men på bekostnad av elektrisk isolering och fuktbeständighet.

Butylgummi används främst för att tillverka lufttäta produkter som tätningar, slangar och membran då det har hög gas- och ångtäthet. Dessa egenskaper gör det till ett idealiskt val för applikationer inom industrier där luft- och gasläckage måste undvikas. I vissa fall kan butyl användas för samma applikationer som EPDM-elastomerer eftersom det har liknande motståndskraft mot samma vätskor som EPDM.

Under åren har forskning och utveckling fortsatt att förbättra egenskaperna hos butylgummi och anpassat det till specifika tillämpningar. Moderna tillverkningsmetoder och materialförbättringar har bidragit till att göra butylgummit än mer effektivt och pålitligt.
 
IIR - Butylgummi, IIR material
Basegenskaper butylgummi
Egenskaper

IIR - Butylgummi

IIR har låg elasticitet och god dämpningsförmåga vid rumstemperatur samt ett högt diffusionsmotstånd för gaser.

Det har även god kemisk resistens mot till exempel ozon, därför används det ofta i utomhuskonstruktioner.
 • Maxtemperatur: 90°C
 • Mintemperatur: -45°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 2
 • Sättning vid +70 till +150°C: 2
 • Avnötning: 3
 • Olje- och bensinbeständighet: 1
 • Väder- och ozonbeständighet: 4
 • Värmeåldring: 3-4
 • Vidhäftning till metall: 2
 • Vidhäftning till textil: 2
Betygsskala för tabell
5 - Utmärkt / 4 - Mycket god / 3 - God / 2 - Mindre god / 1 - Dålig

Produkter i IIR - Butylgummi

Butylgummi har unika elastomera egenskaper som gör det till ett bra val för en mängd olika gummiprodukter. Nedan finner ni olika produkter som kan tillverkas av butylgummi:

Däck till fordonsindustrin: Ett av de viktigaste användningsområdena för butylgummi är däck till fordonsindustrin. Det används för att tillverka innerslangar till däck där dess höga gaspermeabilitet hjälper till att förhindra luftläckage och gasgenomsläpp samtidigt som det upprätthåller optimalt däcktryck över tid.

Tätningar och packningar: IIR används för tillverkning av tätningar och packningar där det ställs höga krav på luft- och gastäthet.

Membran och slangar: Butylgummi används för att tillverka membran och slangar då det är ett pålitligt val för applikationer som kräver tillförlitligt skydd vid överföring av gaser och vätskor.

Handskar och skyddsutrustning: Butylgummi används vid tillverkning av handskar och annan skyddsutrustningar inom olika flera olika branscher så som kemisk industri och laboratorier. Gummits goda kemiska resistens och skydd mot farliga ämnen lämpar sig bra för skyddsprodukter som ska ge användaren ett säkert och pålitligt skydd.

Sport- och fritidsprodukter: IIR används även för tillverkning av produkter så som bollar, flytleksaker, simdynor och andra produkter som kräver tätning och lufttäthet. Butylgummiets permabilitet och elastiska egenskaper gör det till ett lämpligt material  i strävan efter att upprätthålla optimalt tryck och prestanda hos denna typ av produkter.


Butylgummi är ett av flera material som vi själva blandar i vår enhet i Halmstad, Sverige. Vill ni veta mer om fördelarna med butylgummi är ni varmt välkomna att kontakta vår materialavdelning.