Silikongummi - PMQ / VMQ

Silikongummi, PMQ / VMQ, är en syntetisk polymer med många användningsområden och fördelaktiga egenskaper. Denna materialtyp är baserad på silikon (Si), syre (O), kisel (kiseloxid) och kolväten, och den skapar en unik sammansättning som gör den användbar inom flera olika branscher och tillämpningar.

Silikongummi tillverkas genom polymerisation av silikonbaserade föreningar. De mest framstående egenskaperna är temperaturtålighet, kemikalieresistens, elektrisk isolering. Silikongummi är även ett vanligt alternativ inom livsmedelsindustrin på grund av att det inte avger några skadliga ämnen vid kontakt med livsmedel.

Silikonmaterialen delas ofta upp i tre olika grupper utifrån vulkaninsering. Dessa är värmevulkande massivgummi, värmevulkande flytande gummi (LSR) och rumstemperaturvulkade gummi (RTV).

Trots flertalet fördelar har silikongummi några begränsningar. Silikongummi har begränsad motståndskraft mot aromatiska oljor och polära organiska lösningsmedel. Det har även dåliga elektriska egenskaper och är inte särskilt flambeständigt.

Silikongummi kombinerar oljebeständighet och kemisk resistans med en förmåga att hantera höga temperaturer och ozonexponering. Det används ofta i applikationer där det krävs långvarig exponering för värme, kemikalier och andra extrema förhållanden.
Silikongummi - PMQ VMQ
basegenskaper silicongummi
egenskaper

Silikongummi - PMQ / VMQ

 • Maxtemperatur: 200°C
 • Mintemperatur: -80°C
 • Rivhållfasthet: 1
 • Sättning vid -30 till +70°C: 4
 • Sättning vid +70 till +150°C: 4
 • Avnötning: 1-2
 • Olje- och bensinbeständighet: 2-3
 • Väder- och ozonbeständighet: 5
 • Värmeåldring: 4-5
 • Vidhäftning till metall: 2
 • Vidhäftning till textil: 2​
Betygsskala för tabell
5 - Utmärkt / 4 - Mycket god / 3 - God / 2 - Mindre god / 1 - Dålig

Produkter i PMQ / VMQ - Silikongummi

Silikongummi har en delvis oorganiska och delvis organiska i sin natur vilket gör att det har en egen plats bland de syntetiska gummimaterialen. Det används inom en mängd olika branscher på grund av dess mångsidiga egenskaper och motståndskraft mot extrema förhållanden. Några av de vanligaste branscherna är inom sjuk- och hälsovård, fordonsindustrin och livsmedelsindustrin.

Nedan finner ni några av de produkter som tillverkas i silikongummi:
Implantat: Silikongummi används bland annat i implantat på grund av dess biokompatibilitet och förmåga att tåla sterilisering och kemiska desinfektionsmedel.

Tätningar: Silikongummi är vanligt förkommande i fordonsapplikationer i form av tätningar. Det är ett bra alternativt när det finns behov av höga temperaturtålighet och motståndskraft mot oljor och kemikalier.

Sportutrustning: Silikongummi används i sportutrustning som simglasögon och dykarutrustning på grund av dess vattentäta och elastiska egenskaper.

Köksredskap: Silikongummi används i många av de redskap som används i. Dess höga värmetålighet och livsmedelssäkerhet gör det till ett bra val för grytlock, bakformar och många andra köksredskap.

Skydd och isolering: Silikongummi används för att skydda och isolera elektronikkomponenter och enheter från fukt, damm och kemikalier.

Detta är några exempel på produkter och användningsområden för silikongummi.

Om ni är intresserade av att veta mer om just silikongummi är ni varmt välkomna att ta kontakt med någon av våra materialtekniker.