Allt du behöver veta om SBR-gummi

Vad är SBR-gummi?

Styrengummi, SBR, är en sampolymer av styren och butadien som tillhör gruppen syntetiska gummimaterial.
 
Styrengummi har hög elasticitet och flexibilitet vilket gör det användbart för tillverkning av produkter som kräver god återhämtning och motstånd mot deformation. Styrengummi används vanligen som ersättare till naturgummi eller att de kombineras tillsammans.
 
Tillsatsen av styren bidrar till de goda slit- och bindningsegenskaperna och förbättrar även materialets styrka och nötningsbeständighet. I jämförelse med naturgummi är utmattningsbeständigheten och lågtemperaturegenskaperna hos SBR-material sämre medans värmeåldringsegenskaper och nötningsbeständighet är bättre. SBR är därmed ett bra val för applikationer som används i tuffa och krävande miljöer.
 
SBR har sämre kemisk beständighet, det vill säga lösningsmedelsbeständighet, och väderegenskaper än de flesta andra elastomerer.
 
Det används ofta inom fordonsindustrin för tillverkning av däck, genomföringar och tätningar. Utöver det används SBR-gummi även inom byggindustrin i form av till exempel olika tätskit så som gummiduk. Styrengummi används även i olika typer av sportutrustning såsom gummimattor, hästskor och tyngdlyftningsskivor.
SBR - Styrengummi, SBR material
Basegenskaper styrengummi

Egenskaper hos SBR-gummi

Styrengummi (SBR) används oftast vid behov av ett slitstarkt material.

SBR är en syntetisk gummivariant som utmärker sig inom flera viktiga egenskaper. Jämfört med naturgummi visar SBR-material en förbättrad värmebeständighet samtidigt som dess elasticitet och lågtemperaturegenskaper inte når upp till samma nivå. För att förbättra SBR-materials ozonbeständighet kan SBR-gummi behandlas med antiozonanter och skyddsvaxer för att öka dess livslängd och användbarhet i olika applikationer.
 
Nedan är de betyg som vanligtvis används för att bedöma egenskaper hos SBR-gummi:
 • Maxtemperatur: 90°C
 • Mintemperatur: -40°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 4
 • Sättning vid +70 till +150°C: 1
 • Avnötning: 4-5
 • Olje- och bensinbeständighet: 1
 • Väder- och ozonbeständighet: 1-2
 • Värmeåldring: 1-2
 • Vidhäftning till metall: 4-5
 • Vidhäftning till textil: 4-5
Betygsskala för tabell
5 - Utmärkt / 4 - Mycket god / 3 - God / 2 - Mindre god / 1 - Dålig

Denna betygsskala ger en inblick i SBR-gummis prestanda och dess lämplighet för olika användningsområden. Även om det har sina begränsningar, särskilt i kontakt med vissa kemikalier och extrema väderförhållanden, är SBR-gummi fortfarande ett populärt val inom många industrier på grund av dess prisbild och mångsidighet i tillverkningen.

 

Användningsområden för SBR-gummi

Styrengummi används för tillverkning av en rad olika produkter till olika branscher och kan användas till liknande applikationer som naturgummi. Nedan är några exempel på typiska produkter som tillverkas i styrengummi:

Däck: Styrengummi är en viktig komponent vid däcktillverkning. Dess elastiska egenskaper, slitstyrka och friktion gör det till ett lämpligt material för slitstarka och säkra däck för personbilar (ej lastbilar), motorcyklar och cyklar.

Tätningar och packningar: Styrengummi används ofta vid formgjutning av tätningar och packningar. Materialets goda egenskaper när det kommer till temperaturer och tryck gör det till ett pålitligt material när tätning och säkerhet har hög prioritet.

Industriella slangar: Styrengummi används vid tillverkning av industrislangar. Industrislangar används för transport av olika vätskor och gaser inom kemisk industri, oljeindustri och livsmedelsindustri. Styrengummits egenskaper gör det till en pålitlig material för att säkerställa en säker och effektiv mediehantering.

Gummiprofiler: Vid tillverkning av gummiprofiler till bygg- och konstruktionsapplikationer används ofta styrengummi. Gummiprofilerna används för att skydda och täta i industriella applikationer så som maskiner, skåp och dörrar.

Gummimattor och golvytor: Styrengummi används vid tillverkning av gummimattor och golvytor för olika ändamål där man eftersöker egenskaper halkskydd, isolering och bullerdämpning. Dessa mattor återfinns ofta i industriella och kommersiella miljöer såsom lagerlokaler, gym, hotell och bostäder.

Gummibandsprodukter: Styrengummi används för att tillverka olika typer av elastiska band och gummiband. Dessa används i ett brett spektrum av tillämpningar som till exempel förpackningar, kontorsmaterial och hushållsartiklar.

Ovan är endast några exempel på de många produkter som tillverkas med styrengummi. Sammanfattningsvis kan man säga att styrengummi är ett bra komplement till naturgummi.
Styrengummi har visat sig vara en mycket mångsidig och pålitlig materialalternativ inom olika branscher. Dess förmåga att kombinera elastiska egenskaper med hållbarhet och slitstyrka gör det till ett oumbärligt alternativ för ett flertal olika produkter. Med dess breda användning inom fordonsindustrin, byggsektorn, och till och med i vardagliga föremål som gummiband, fortsätter styrengummi att spela en viktig roll i vår vardag.