SBR - Styrengummi

Styrengummi, SBR, är en sampolymer av styren och butadien som tillhör gruppen syntetiska gummimaterial.

Styrengummi har hög elasticitet och flexibilitet vilket gör det användbart för tillverkning av produkter som kräver god återhämtning och motstånd mot deformation. Styrengummi används vanligen som ersättare till naturgummi eller att de kombineras tillsammans.

Tillsatsen av styren bidrar till de goda slit- och bindningsegenskaperna och förbättrar även materialets styrka och nötningsbeständighet. I jämförelse med naturgummi är utmattningsbeständigheten och lågtemperaturegenskaperna hos SBR-material sämre medans värmeåldringsegenskaper och nötningsbeständighet är bättre. SBR är därmed ett bra val för applikationer som används i tuffa och krävande miljöer.

SBR har sämre kemisk beständighet, det vill säga lösningsmedelsbeständighet, och väderegenskaper än de flesta andra elastomerer.

Det används ofta inom fordonsindustrin för tillverkning av däck, genomföringar och tätningar.
SBR - Styrengummi, SBR material
Basegenskaper styrengummi
egenskaper

SBR - Styrengummi

Styrengummi (SBR) används oftast vid behov av ett slitstarkt material.

Jämfört med naturgummi är elasticitet och lågtemperaturegenskaperna sämre medan värmebeständigheten är bättre. Även SBR har låg ozonbeständighet men den kan förbättras genom tillsättning av antiozonanter och skyddsvaxer.
 • Maxtemperatur: 90°C
 • Mintemperatur: -40°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 4
 • Sättning vid +70 till +150°C: 1
 • Avnötning: 4-5
 • Olje- och bensinbeständighet: 1
 • Väder- och ozonbeständighet: 1-2
 • Värmeåldring: 1-2
 • Vidhäftning till metall: 4-5
 • Vidhäftning till textil: 4-5
Betygsskala för tabell
5 - Utmärkt / 4 - Mycket god / 3 - God / 2 - Mindre god / 1 - Dålig

Gummiprodukter i SBR - Styrengummi

Styrengummi används för tillverkning av en rad olika produkter till olika branscher och kan användas till liknande applikationer som naturgummi. Nedan är några exempel på typiska produkter som tillverkas i styrengummi:

Däck: Styrengummi är en viktig komponent vid däcktillverkning. Dess elastiska egenskaper, slitstyrka och friktion gör det till ett lämpligt material för slitstarka och säkra däck för personbilar (ej lastbilar), motorcyklar och cyklar.

Tätningar och packningar: Styrengummi används ofta vid formgjutning av tätningar och packningar. Materialets goda egenskaper när det kommer till temperaturer och tryck gör det till ett pålitligt material när tätning och säkerhet har hög prioritet.

Industriella slangar: Styrengummi används vid tillverkning av industrislangar. Industrislangar används för transport av olika vätskor och gaser inom kemisk industri, oljeindustri och livsmedelsindustri. Styrengummits egenskaper gör det till en pålitlig material för att säkerställa en säker och effektiv mediehantering.

Gummiprofiler: Vid tillverkning av gummiprofiler till bygg- och konstruktionsapplikationer används ofta styrengummi. Gummiprofilerna används för att skydda och täta i industriella applikationer så som maskiner, skåp och dörrar.

Gummimattor och golvytor: Styrengummi används vid tillverkning av gummimattor och golvytor för olika ändamål där man eftersöker egenskaper halkskydd, isolering och bullerdämpning. Dessa mattor återfinns ofta i industriella och kommersiella miljöer såsom lagerlokaler, gym, hotell och bostäder.

Gummibandsprodukter: Styrengummi används för att tillverka olika typer av elastiska band och gummiband. Dessa används i ett brett spektrum av tillämpningar som till exempel förpackningar, kontorsmaterial och hushållsartiklar.

Ovan är endast några exempel på de många produkter som tillverkas med styrengummi. Sammanfattningvis kan man säga att styrengummi har goda elastiska egenskaper och slitstyrka vilket gör det till ett mångsidigt material och ett bra komplement till naturgummi.