NBR - Nitrilgummi

Nitrilgummi, även känt som NBR (nitril butadien gummi), är en unik elastomer. Det är en syntetisk polymer som framställs genom kopolymerisering av akrylnitril och butadien. Nitrilgummi kännetecknas av sin utmärkta oljebeständighet, kemiska resistens och slitstyrka. NBR-kvaliteter med hög akrylnitrilhalt har bättre olje- och nötningsbeständighet medan kvaliteter med låg akrylnitrilhalt har bättre lågtemperaturflexibilitet och motståndskraft.

Nitrilgummi har även låg gaspermeabilitet, särskilt de med hög nitrilhalt men dålig ozon- och måttlig värmebeständighet. För att förbättra de fysikaliska egenskaperna karboxyleras nitrilgummi ibland (XNBR) eller hydreras vilket förbättrar deras temperaturbeständighet. Många egenskaper kan justeras genom att variera akrylnitrilhalten i nitrilgummi.

Nitrilgummits förmåga att motstå oljor, fetter och kemikalier gör det till ett vanligt förkommande val inom olje- och gassektorn samt kemisk industri. NBR används för att tillverka tätningar, packningar och O-ringar som behöver kunna stå emot aggressiva kemikalier och vätskor. Dess slitstyrka och flexibilitet gör det även till ett bra alternativ för användning i trycklufts- och hydrauliksystem.

NBR används även inom hälsovårdssektorn i form av medicinska handskar och andra skyddande klädesplagg. Då nitrilgummi har god resistens mot blod, kemikalier och kroppsvätskor bidrar det till att upprätthålla hygien samt att det fungerar som skydd både för vårdpersonal och patienter.
NBR - Nitrilgummi, NBR material
Basegenskaper nitrilgummi
egenskaper

NBR - Nitrilgummi

Nitrilgummi används främst vid behov av olje- och bränslebeständighet.

Önskas ännu bättre egenskaper inom området än vad NBR kan erbjuda vänds ofta blicken mot syskonet HNBR - hydrerat nitrilgummi.
 • Maxtemperatur: 90°C
 • Mintemperatur: -30°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 3
 • Sättning vid +70 till +150°C: 3
 • Avnötning: 3
 • Olje- och bensinbeständighet: 3-4
 • Väder- och ozonbeständighet: 1-2
 • Värmeåldring: 3
 • Vidhäftning till metall: 4
 • Vidhäftning till textil: 3-4
Betygsskala för tabell
5 - Utmärkt / 4 - Mycket god / 3 - God / 2 - Mindre god / 1 - Dålig

Gummiprodukter i NBR - Nitrilgummi

Nitrilgummi används där utmärkt oljebeständighet krävs så som tätande applikationer. Nedan finner ni några typiska exempel på produkter som tillverkas i nitrilgummi:

Tätningar och packningar: Nitrilgummi används för tillverkning av tätningar, O-ringar och packningar där det finns krav på kemikalieresistens och elasticitet för att kunna säkerställa en tätande och skyddande funktion i exempelvis rörsystem, motorer och vätskesystem.

Slangar och rör: Nitrilgummi används vid tillverkning av flexibla slangar och rör som används för transport av oljor, bränslen och kemikalier.

Handskar och skyddsutrustning: Nitrilgummi används för tillverkning av skyddshandskar inom hälsovårdssektorn, laboratorier, livsmedelsindustrin och kemisk industri. Nitrilhandskar ger ett bra skydd mot kemikalier, oljor och smittoämnen samtidigt som det ger användaren god förutsättningarna att kunna hantera sina verktyg och instrument.

Industriella beläggningar och isolering: Nitrilgummi används för tillverkning av industriella beläggningar och isoleringsmaterial med höga krav på slitstyrka och tåliga ytor som kan motstå oljor och kemikalier. NBR-beläggningar används inom industrier som till exempel fordonsindustrin, maskintillverkning och byggsektorn.

Sport- och fritidsprodukter: Nitrilgummi används för tillverkning av sport- och fritidsprodukter likt dykutrustning, flytvästar och gummimattor. Dess vattentäta och slitstarka egenskaper gör det till ett populärt val för produkter som används i marina miljöer.