HNBR - Hydrerat nitrilgummi

Hydrerat nitrilgummi, även känt som HNBR (hydrogenated nitrile butadiene rubber), är en syntetisk polymer som är en modifierad form av nitrilgummi. Det framställs genom att hydrogenationprocessen tillämpas på nitrilgummi vilket resulterar i förbättrade egenskaper i form av ökad resistens mot värme, oljor och kemikalier.

Egenskaperna hos hydrerat nitril beror på akrylnitrilhalten och graden av hydrering av butadiensampolymeren.  Den främsta skillnaden mellan NBR och HNBR är att HNBR har bättre olje- och kemikalieresistans och det tål även mycket högre temperaturer.

Liksom NBR har HNBR utmärkt motståndskraft mot oljor och bränslen men den har också utmärkt motståndskraft mot många kemikalier, värme (ånga/hetvatten) och ozon. De mekaniska egenskaperna som drag- och rivhållfasthet, töjning och nötningsbeständighet är också utmärkta. Dessutom har HNBR ett bra dynamiskt beteende vid förhöjda temperaturer.

Nackdelar är begränsad motståndskraft mot aromatiska oljor och polära organiska lösningsmedel, dåliga elektriska egenskaper och dålig flambeständighet. 

HNBR kombinerar de fördelaktiga egenskaperna som oljebeständighet och kemisk resistans med en förbättrad värmetålighet och ozonresistens. Hydrerat nitrilgummi används därför i applikationer som utsätts för långvarig exponering av värme, oljor och kemikalier.
HNBR - Hydrerat nitrilgummi, HNBR material
basegenskaper hydrerat nitrilgummi
egenskaper

HNBR - Hydrerat nitrilgummi

HNBR är i de flesta avseende en bättre version av NBR. Främst med förbättrade egenskaper när det kommer till värme- och ozonbeständighet.
 • Maxtemperatur: 125°C
 • Mintemperatur: -25°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 2-3
 • Sättning vid +70 till +150°C: 4
 • Avnötning: 3
 • Olje- och bensinbeständighet: 3-4
 • Väder- och ozonbeständighet: 5
 • Värmeåldring: 4
 • Vidhäftning till metall: 3
 • Vidhäftning till textil: 3
Betygsskala för tabell
5 - Utmärkt / 4 - Mycket god / 3 - God / 2 - Mindre god / 1 - Dålig

Produkter i HNBR - Hydrerat nitrilgummi

Hydrerat nitrilgummi (HNBR) fyller gapet mellan NBR och FMK inom många användningsområden där motstånd mot värme och aggressiva medier krävs samtidigt. Hydrerat nitril är väldigt vanligt förkommande inom bilindustrin men det är även vanligt förekommande inom andra branscher.

Här är finner ni några exempel på produkter som tillverkas i hydrerad nitrilgummi:
Tätningar och packningar: HNBR används för tillverkning av tätningar och packningar inom fordonsindustrin, olje- och gassektorn samt kemisk industri. Dess egenskaper som hög temperaturtolerans, oljebeständighet och kemisk resistens gör det till ett material som används när kravbilden är hög för att kunna skapa tätande egenskaper i exempelvis motorer, hydrauliska system och rörsystem.

O-ringar och tätningar: Hydrerat nitrilgummi används för tillverkning av O-ringar och tätningar som utsätts för höga temperaturer och kemikalier. Därav är de vanligt förekommande i olje- och gasindustrin och processanläggningar där tätningar behöver klara aggressiva kemikalier och extrema temperaturer.

Slangar och rör: HNBR kan även används för tillverkning av slangar och rör  och lämpar sig för applikationer där man exempelvis transporterar oljor, bränslen och kemikalier.

Membran och tätningssystem: Hydrerat nitril utgör en viktigt komponent när man tillverkar membran och tätningssystem som kräver hög prestanda och säkerhet såsom till exempel ventiler, pumpar, trycklufts- och gasapplikationer.

Remmar och drivremmar: HNBR används också för tillverkning av remmar och drivremmar till fordonsmotorer. Dess höga temperaturtålighet, åldringsresistens och mekaniska styrka gör det till ett lämpligt material för just denna applikation.

Om ni är intresserad av att veta mer om just hydrerat nitrilgummi får ni gärna höra av er till oss.