CR - Kloroprengummi

Kloroprengummi (CR), även känt som klorbutadiengummi / neoprengummi, är en syntetisk polymer som kännetecknas av sin utmärkta motståndskraft mot väder, ozon, oljor och kemikalier. Det tillverkas genom polymerisering av kloroprenmonomerer och har unika egenskaper som gör det till ett populärt val inom olika branscher.

Kloret i CR minskar reaktiviteten mot många oxidationsmedel och förbättrar därmed dess kemiska beständighet. På grund av sin låga reaktivitet uppvisar kloroprengummi god motståndskraft mot ozonsprickor, värmeåldring och kemiska angrepp. Till exempel har den god beständighet mot många mineraloljor, fetter och ozon, men endast måttlig eller dålig beständighet mot syror, lösningsmedel och bränslen.

Kloroprengummi har en utmärkt flambeständighet. Faktum är att kloropren är ett av få gummi som är självsläckande. Dock tenderar kloroprengummi att härda med tiden och bryts ned i närvaro av några ganska vanliga kemikalier som saltsyra, aceton, xylen, ättiksyra och väteperoxid.

Dess mekaniska egenskaper är i allmänhet sämre än naturgummi men har överlägsen kemisk beständighet och lägre gaspermeabilitet.

Dess egenskaper gör det till ett idealiskt material för utomhusapplikationer där exponering för extrema temperaturer och UV-strålning är vanligt. Slutligen har kloroprengummi också en god elektrisk isoleringsförmåga.

Med andra ord är CR ett mångsidigt material som är bra på väldigt mycket.
CR - Kloroprengummi, CR material
Basegenskaper kloroprengummi
Egenskaper

CR - Kloroprengummi

Valet faller ofta på kloroprengummi när man behöver ett "all-round"-material som inte sticker ut åt någon riktning utan har generellt goda egenskaper inom alla områden.
 • Maxtemperatur: 85°C
 • Mintemperatur: -35°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 3
 • Sättning vid +70 till +150°C: 2-3
 • Avnötning: 3-4
 • Olje- och bensinbeständighet: 2-3
 • Väder- och ozonbeständighet: 3
 • Värmeåldring: 3
 • Vidhäftning till metall: 4
 • Vidhäftning till textil: 4-5
Betygsskala för tabell
5 - Utmärkt / 4 - Mycket god / 3 - God / 2 - Mindre god / 1 - Dålig

Produkter i CR - Kloroprengummi

Kloroprengummi används för att tillverka en mängd olika produkter tack vare gummits mångsidighet. Här finner ni några exempel på produkter som tillverkas av kloroprengummi:

Våtdräkter: Kloroprengummi är ett populärt material för tillverkning av våtdräkter inom sport- och dykningssammanhang. Dess elastiska egenskaper, vattentäthet och motståndskraft mot kyla gör det till ett idealiskt val för denna typ av produkter.

Industriella tätningar och packningar: Kloroprengummi används för tillverkning av tätningar och packningar till industriella applikationer där produkten är i kontakt med oljor, kemikalier och yttre miljö. Motståndskraften mot oljor, ozon och kemikalier gör det till ett pålitligt material till tätningar i exempelvis motorer, rörsystem och industriella maskiner.

Slangar och ledningar: CR kan används för tillverkning av slangar och ledningar som är i kontakt med oljor, kemikalier och extrema temperaturer. Dessa används ofta för att transportera olika vätskor och gaser där det finns krav på hög prestanda och pålitlighet.

Gummibeläggningar: Kloroprengummi används för att skapa gummibeläggningar på ytor där resistens mot kemikalier, slitstyrka och väderbeständighet krävs. Det kan användas för att till exempel skydda och försegla tak, golvytor, industriella maskiner och båtmaterial.

Om ni är intresserad av att veta mer om just kloroprengummi är vi endast ett telefonsamtal bort.