Kompressionsgjutning

Vid formpressning genom kompressionsgjutning formas först gummiblandningen till ett ämne som sedan placeras i kaviteterna. För att få en säkerställa att kaviteten fylls krävs en viss "överladdning" i storleksordning 5 - 10%.

Ämnen som placeras i kaviteterna tillverkas genom ett skärningsförfarande direkt från gummiblandningsplattor eller så extruderas gummiblandningen genom ett munstycke som formar en profil som kapas i lämpliga längder.

Värmetillförseln mellan verktyg och gummiblandning är avgörande för att vulkaniseringsprocessen ska starta. Då gummits värmeledningsförmåga är låg blir uppvärmningen långsam och vulktiden därför relativt lång.

Typiska vulktider är från 3 minuter för tunt gods till timmar för tjockväggiga produkter. I det senare fallet är det effektivt att förvärma gummit med i exempelvis en värmeugn eller genom extrudering av gummiblandningen.

Fördelarna med kompressionsgjutning är främst följande:
1. Metoden är enkel med relativt billiga verktyg. Lämplig vid små serier.
2. Möjliggör formgjutning av flera olika komponenter och material.
3. Lämpar sig för produkter med stor yta eller stor utbredning.
4. Kan användas för gummiblandningar med hög viskositet och dålig flytförmåga.

Nackdelarna med kompressionsgjutning är följande:
1. Ämnesberedning och positionering av ämnen i verktyget kan vara tidskrävande.
2. Komplicerade detaljer kan vara svåra att få helt fyllda.
3. Skäggbildningen är omfattande och toleranserna på icke formbundna mått är sämre jämfört med vid injektionsgjutning.
4. Produktionstakten är förhållandevis låg.