Injektionsgjutning av gummi

Injektionsgjutning av gummi gummi

Injektionsgjutning av gummi är en mer förfinad och teknologisk tillverkningsmetod jämfört med kompressionsgjutning av gummi. Den har med åren blivit alltmer utbredd inom gummibearbetningsindustrin och processen möjliggör produktion av komplexa gummiprodukter med både hög precision och repeterbarhet.

Injektionsgjutning av gummi börjar med skapandet av ett formverktyg som främst tillverkats i metall. Formverktyget i sig består av kaviteter / formrum som representerar form och storlek (inklusive kompensering för att gummi krymper) som önskas för gummiprodukten. Dessa formverktyg består oftast av fler formdelar jämfört med ett verktyg som används vid kompressionsgjutning. Anledningen till detta är för att kunna möjliggöra åtkomst av injektionskanalerna som är sammankopplade med kaviteterna.

För att inleda processen för injektionsgjutning matas ovulkaniserat gummi in i en uppvärmd kammare. När gummimaterialet är i flytande tillstånd injiceras det under högt tryck in i formverktyget genom en spruta eller ett sprutmunstycke. Trycket används för att säkerställa att det smälta gummit fyller alla kaviteter. Detta möjliggör en betydligt bättre styrning och kontroll av temperaturer och tryck. 

Vulkaniseringen genom injektionsgjutning av gummi sker ofta snabbare jämfört med andra metoder så som kompressionsgjutning. Detta tack vare den höga tryck- och temperaturnivån som kan upprätthållas. Resultatet av detta blir i sin tur kortare cykeltider och därmed en högre output. Dessutom resulterar den kontrollerade injektionsprocessen i mindre materialåtgång och avfall jämfört med kompressionsgjutning och samtidigt ger det en ökad möjlighet till att gjuta in olika komponenter i gummidetaljen.

Efter att vulkaniseringsprocessen har slutförts och gummimaterialet har stelnat öppnas formverktyget och de färdiga gummiprodukterna kan tas ut för avsvalning och kontroll.. Eventuella överskott av material eller skägg avlägsnas innan produkten kan bedömas uppfylla ställda krav. 

Fördelarna med injektionsgjutning av gummi inkluderar hög automatisering, vilket resulterar i ökad produktionseffektivitet och enhetlighet. Metoden är särskilt lämplig för högvolymtillverkning och kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar för produkter med komplexa geometrier och höga krav.

Nedan följer en kort summering av några av alla fördelar med injektionsgjutning av gummi:
1. Förvärmningen av gummit förkortar vulktiden
2. Genom att gummit är förvärmt flyter det lättare och fyller ut formrummet bättre
3. Verktyget är slutet när gummi injiceras vilket ger mindre skäggbildning och bättre måttoleranser för produkten
4. Vid gummi-metallbindning kommer gummit i bättre kontakt med metallen i form av en "färsk" och ren yta
5. Processen kan automatiseras

Sammanfattningsvis representerar injektionsgjutning av gummi en avancerad och mångsidig tillverkningsmetod som möjliggör produktion av högkvalitativa gummiprodukter med hög precision och effektivitet. 
På HGF har vi ett flertal olika injektionspressar med olika låstryck, formbordstorlek och injektionsvolym vilket ger oss en god möjlighet att hitta den bästa lösningen till våra kunders önskemål.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om injektionsgjutning av gummi och om det lämpar sig för just er produkt.