Injektionsgjutning

Injektionsgjutning (även kallad sprutpressning / transferpressning) utvecklades för att begränsa nackdelarna med kompressionsgjutning (formpressning). Gummi laddas i en kammare som injicerar gummi via kanaler till de olika formrummen.

Genom att gummit tvingas flyta genom kanaler och ingöt sker en förvärmning av gummit. Denna förvärmning bidrar till förkortade vulktider. Under förutsättning att insprutningstrycket inte överskrider formens stängningstryck kan skäggbildning reduceras då det injektionsenheten möjliggöra styrning av mängden injicerat gummi.

Fördelarna med injektionsgjutning är främst följande:
1. Tillverkning av ämnen och deras hantering är avsevärt förenklad
2. Förvärmningen av gummit förkortar vulktiden
3. Genom att gummit är förvärmt flyter det lättare och fyller ut formrummet bättre
4. Verktyget är slutet när gummi injiceras in vilket ger mindre skäggbildning och bättre måttoleranser för produkten
5. Vid gummi-metallbindning kommer gummit i bättre kontakt med metallen i form av en "färsk" och ren yta
6. Processen kan automatiseras

Nackdelarna med injektionsgjutning är främst följande:
1. Verktyg och maskin är vanligtvis dyrare
2. Detaljer med textilinlägg är svårare att tillverka
3. Metoden ställer högre krav på gummiblandningarna i form av att det bland annat behöver vara lättflytande