Injektion-transfergjutning

Injektion-transfergjutning av gummi är en tillverkningsprocess som används för att producera komplexa gummidetaljer med hög precision och hög kvalitet. Denna metod kombinerar fördelarna med traditionell formsprutning och kompressionsgjutning för att skapa slutprodukter av gummi med fördelarna från båda processerna.

Processen för injektion-transfergjutning av gummi består av flera steg. Först förbereds en formsprutningsmaskin som är utrustad med två separata kammare. En kammare för att smälta och injicera gummit och en kammare för att hålla gummit vid rätt temperatur.

Gummi matas sedan in i kammaren och smälts till viskös form. När gummit har nått rätt temperatur överförs det till en annan kammare för att bibehålla temperaturen till dess att det ska injeceras i formverktyget. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att bibehålla gummit i ett optimalt tillstånd innan det injiceras. När gummit är redo att injiceras trycks det in i formrummen genom verktygets injektionskanaler.  Efter att gummit har stelnat öppnas verktyget och gummiprodukterna tas ut och kontrolleras.

Fördelar med injektion-transfergjutning:
1. Möjlighet att tillverka komplexa geometrier
2. Hög precision vid tillverkning av gummiprodukter
3. Effektivare användning av gummit i form av mindre spill
4. Hög produktionshastighet

Nackdelar:
1. Mer komplex process som kräver speciell utrustning och kunskap
2. Dyrare maskiner och verktyg
3. Längre cykeltider jämfört med injektionsgjutning
4. Det kan svårare att eliminera luftfickor som kan bildas under insprutningsfasen