Blandning / Kompandering

Vi är stolta över att vi är självförsörjande när det kommer till de material som vi använder vid formgjutning av gummi.

Redan när HGF grundades på 40-talet hade vi egen blandningsavdelning och det är något som vi tagit fasta på och som vi ser som en stor fördel för våra kunder. Blandningsavdelningen ger oss full spårbarhet samtidigt som vi inte är beroende av externa leverantörer. Dessa faktorer tillsammans med att våra tekniker utvecklar kundanpassade material utifrån deras specifikationer och önskemål gör att HGF ofta ses om en helhetsleverantör.

Blandningsavdelningen är själva hjärtat i HGF:s verksamhet. Här blandas det halvfabrikat som sedan vulkaniseras till färdiga gummiprodukter. Grundprinciperna för att blanda gummimaterial har inte förändrats mycket under sedan man en gång i tiden började blanda gummi. Utveckling och modernisering har främst skett beträffande maskiners kapacitet och styrning samt miljöförbättrande åtgärder.

Blandningsavdelningen är uppbyggnad av olika delar som presenteras nedan.

Vägning: Den första operationen vid blandning är uppvägning utifrån förutbestämda recept. Gummipolymer vägs direkt från pall på bandvåg. Kimrök, olja och eventuellt ljusa fyllnadsmedel vägs automatiskt efterhand som man blandar gummi. Ingredienser i mindre mängder vägs manuellt.

Kammarblandare: En kammarblandare består av två rotorer i en kammare. Rotorerna har en utformning som ger en knådande effekt. I botten av kammaren finns en öppningsbar lucka och i toppen ett "lock" som är höj- och sänkbart mellan öppet och stängt läge.

Vid blandning tillförs ingredienserna via den övre luckan eller genom separata rör. Varvtalet på rotorerna kan varieras steglöst under pågående blandningscykel. Varvtalet kan exempelvis ökas när mjukgörare tillsätts och viskositeten och bearbetningsgraden annars avtar.

När blandningen är klar töms den varma massan ut genom bottenluckan i form av en klump. Massan behöver snabbt plattas ut och kylas för att minska risken att massan börjar vulkanisera. Detta görs genom att först låta massan passera genom ett valsverk för att sedan transporteras genom ett vattenbad.

Efter detta beläggs halvfabrikatet med antiklibbmedel och gummit är i stort sett avsvalnat och kan placeras på pall för vidare transport och förädling i form av formgjutning.

HGF har möjlighet att blanda material både i laboratoriet och i vår blandningsavdelning vilket ger oss en hög flexibilitet under alla projekt- och produktionsfaser. Allt från materialutveckling och prototyptillverkning till serieproduktion.