Blandning av gummi görs in-house. På bilden syns HGF:s FIFO-lager av blandat gummi.

Blandning av gummi

Vi är stolta över att vi är självförsörjande när det kommer till de material som vi använder vid formgjutning av gummi.

Redan sedan starten när HGF grundades på 40-talet har vi haft en egen avdelning för blandning av gummi. Det är något som vi har tagit fasta på och som våra kunder ser som en stor fördel då det möjligör korta ledtider både under utvecklingsfasen av nya material samt blandning av gummi till löpande produktion. Samtidigt ger blandningsavdelningen oss möjligheten till full spårbarhet och att vi kan styra och kontrollera alla komponenterer som ingår i våra mateiral samtidigt som vi inte är beroende av externa leverantörer i samma utsträckning. Dessa faktorer tillsammans med att våra tekniker utvecklar kundanpassade gummimaterial utifrån deras specifikationer och önskemål gör att HGF ses om en helhetsleverantör.

Blandningsavdelningen är själva hjärtat i HGF:s verksamhet och det är här resan från recept till formgjuten gummiprodukt inleds. Blandning av gummi är det första steget och det resulterar i det halvfabrikat som sedan vulkaniseras  och formgjuts till färdiga gummiprodukter. Grundprinciperna för blandning av gummi har inte förändrats mycket sedan man en gång i tiden började blanda gummi. Utveckling och modernisering har främst skett beträffande maskiners kapacitet, styrning arbetsmöiljö samt miljöförbättrande åtgärder.

Blandningsavdelningen är uppbyggnad av olika delar som presenteras nedan.

Vägning: Den första operationen vid blandning av gummi är uppvägning utifrån förutbestämda recept. Gummipolymer vägs direkt från pall på bandvåg. Kimrök, olja och eventuellt ljusa fyllnadsmedel vägs automatiskt efterhand som bladningen av gummi fortlöper. De ingrediensier som förekommer i mindre mängder vägs upp manuellt.

Kammarblandare: En kammarblandare består av två rotorer i en kammare. Rotorerna har en utformning som skapar en knådande effekt. I botten av kammaren finns en öppningsbar lucka och i toppen ett "lock" som är höj- och sänkbart mellan öppet och stängt läge.

Under blandningscykeln tillförs ingredienserna via den övre luckan eller genom separata rör. Varvtalet på rotorerna kan varieras steglöst under pågående själva blandningsförfarandet. Varvtalet kan exempelvis ökas när mjukgörare tillsätts och viskositeten och bearbetningsgraden annars avtar.

När blandningen är klar töms den varma massan ut genom bottenluckan. Massan behöver snabbt plattas ut och kylas för att minska risken att massan börjar vulkanisera. Detta görs genom att först låta massan passera genom ett valsverk för att sedan transporteras genom ett vattenbad.

Efter detta beläggs halvfabrikatet med antiklibbmedel och gummit är i stor utsträckning avsvalnat och kan placeras i vagn för vidare transport till HGF:s FIFO-lager och därefter vidare till förädling i form av formgjutning.

HGF har möjlighet att blanda material både i laboratoriet och i vår blandningsavdelning vilket ger oss en hög flexibilitet under alla projekt- och produktionsfaser. Blandaren som används i laboratoriet används för att initial göra mindre materialbatcher för labbtester innan man går vidare till fullskalig produktion. Allt från materialutveckling och prototyptillverkning till serieproduktion.