Formgjutning

Rätt process utifrån ert behov

På HGF har vi ett flertal olika produktionsmetoder och processer där vi alltid väljer de som lämpar sig bäst för just er produkt.


 

Injektion

I många fall är formgjutning med injektionsmaskkiner att föredra då verktyget är stängt under processen och redan förvärmt material injiceras i kaviteterna.

Detta har flera fördelar så som:
 • Positionering och låsning av ingående komponenter
 • Kortare cykeltider
 • Jämnare materialfördelning i kaviteter
 • Mindre skägg
 • Ökad möjlighet till automatisering
 • Mindre operatörsberoende jämfört med kompression
Möjlig injektionsvolym hos HGF: 0,4 - 12 liter

Injektion-Transfer

Vid formgjutning med transferverktyg placeras gummi i en formgryta. Pressen stängs sedan och en kolv går ner i grytan och trycker gummit genom injektionshålen.

Då gummi är en dålig värmeledare är denna metod att föredra framför kompressiongjutning/formpressning i och med att tryckfallet i injektionshål övergår från tryck- till värmeenergi.

Denna process har ett flertal fördelar så som:
 • Kortare cykeltid och vulktid jämfört med kompressionsgjutning
 • Mindre skägg än vid kompressionsgjutning
 • Större möjlighet till positionering av ingjutna komponenter

Kompression

Kompressionsgjutning innebär att man manuellt placerar ovulkaniserat material, kallt eller förvärmt, i ett öppet formverktyg.

Denna metod för formgjutning har ett flertal fördelar så som:
 • Ofta lägre verktygskostnad än vid injektionsgjutning
 • Bra vid mindre serier
 • Vid tillverkning av armerade detaljer
 • En lämplig process vid tillverkning av större detaljer som har hög materialvolym
Vi har pressar med formbordsstorlek mellan 0,2 - 4,2 kvadratmeter

Materialkompandering

Vi är stolta över att berätta att vi är i självförsörjande när det kommer till de material som vi använder vid formgjutning av gummi.

Redan när HGF grundes på 40-talet hade vi egen blandningsavdelning och det är något som vi tagit fasta på och som vi ser som en stor fördel. Detta då vi har full spårbarhet samtidigt som vi inte är beroende av en externa leverantörer. Dessa faktorer tillsammans med att våra tekniker kan utveckla kundanpassade material utifrån deras specifikationer och önskemål gör att våra kunder väljer HGF som leverantör.

Vi har möjlighet att blanda material både i laboratoriet och i vår blandningsavdelning vilket ger oss en hög flexibilitet både under materialutveckling, prototyptillverkning, i projekt samt under serieproduktion.