Material

Det ska inte vara svårt att välja rätt.

Vi har därför valt att ge er en kort introduktion av de mest frekvent förekommande elastomererna.

Betygsskala för tabell nedan
5 - Utmärkt
4 - Mycket god
3 - God
2 - Mindre god
1 - Dålig

Vill ni veta mer om någon specifik elastomer är ni varmt välkommen att kontakta någon av våra materialtekniker för vidare samtal kring just ert behov.
NR / IR

Naturgummi / Isoprengummi

Natur- och isoprengummi har hög elasticitet och hållfasthet samt goda nötnings- och utmattningsegenskaper.

Ozonbeständigheten är låg men kan förbättras genom tillsättning av exempelvis antiozonanter och skyddsvaxer.
Egenskaper
 • Max.temperatur: 80°C
 • Min.temperatur: -50°C
 • Rivhållfasthet: 4
 • Sättning vid -30 till +70°C: 4
 • Sättning vid +70 till +150°C: 1
 • Avnötning: 4-5
 • Olje- och bensinbeständighet: 1
 • Väder- och ozonbeständighet: 1-2
 • Värmeåldring: 1-2
 • Vidhäftning till metall: 4-5
 • Vidhäftning till textil: 4-5
SBR

Styrengummi

Styrengummi används oftast när man är i behov av ett slitstarkt material.

Jämfört med naturgummi är elasticitet och lågtemperaturegenskaperna sämre medan värmebeständigheten är bättre. Även SBR har låg ozonbeständighet men den kan förbättras genom tillsättning av antiozonanter och skyddsvaxer.
Egenskaper
 • Maxtemperatur: 90°C
 • Mintemperatur: -40°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 4
 • Sättning vid +70 till +150°C: 1
 • Avnötning: 4-5
 • Olje- och bensinbeständighet: 1
 • Väder- och ozonbeständighet: 1-2
 • Värmeåldring: 1-2
 • Vidhäftning till metall: 4-5
 • Vidhäftning till textil: 4-5
BR

Butadiengummi

Butadiengummi har något bättre slitstyrka än naturgummi och högt betyg gällande avnötning. Då butandiengummi är svårt att bearbeta används det i blandning med andra gummityper, exempelvis naturgummi för att förbättra studselasticitet och nötningsegenskaper.
Egenskaper
 • Maxtemperatur: 90°C
 • Mintemperatur: -75°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 4
 • Sättning vid +70 till +150°C: 1
 • Avnötning: 5
 • Olje- och bensinbeständighet: 1
 • Väder- och ozonbeständighet: 1-2
 • Värmeåldring: 1-2
 • Vidhäftning till metall: 4-5
 • Vidhäftning till textil: 4-5
EPM / EPDM

Etenpropengummi

Etenpropengummi är ofta det material man väljer att ersätta NR eller SBR med när det ställs högre krav på väder- och ozonbeständighet samt bättre värmeåldringsegenskaper.
Egenskaper
 • Maxtemperatur: 120°C
 • Mintemperatur: -35°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 3
 • Sättning vid +70 till +150°C: 2-3
 • Avnötning: 3
 • Olje- och bensinbeständighet: 1
 • Väder- och ozonbeständighet: 5
 • Värmeåldring: 3-4
 • Vidhäftning till metall: 3
 • Vidhäftning till textil: 3
IIR

Butylgummi

Butylgummi har låg elasticitet och god dämpningsförmåga vid rumstemperatur samt ett högt diffusionsmotstånd för gaser.

Det har även god kemisk resistens mot till exempel ozon, därför används det ofta i utomhuskonstruktioner.

 
Egenskaper
 • Maxtemperatur: 90°C
 • Mintemperatur: -45°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 2
 • Sättning vid +70 till +150°C: 2
 • Avnötning: 3
 • Olje- och bensinbeständighet: 1
 • Väder- och ozonbeständighet: 4
 • Värmeåldring: 3-4
 • Vidhäftning till metall: 2
 • Vidhäftning till textil: 2
NBR

Nitrilgummi

Nitrilgummi används främst vid behov av olje- och bränslebeständighet. Kan användas i kombination med exempelvis SBR för att förbättra oljebeständigheten.

Krävs ännu bättre egenskaper inom området vänder man ofta blicken mot syskonet HNBR - hydrerat nitrilgummi.
Egenskaper
 • Maxtemperatur: 90°C
 • Mintemperatur: -30°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 3
 • Sättning vid +70 till +150°C: 3
 • Avnötning: 3
 • Olje- och bensinbeständighet: 3-4
 • Väder- och ozonbeständighet: 1-2
 • Värmeåldring: 3
 • Vidhäftning till metall: 4
 • Vidhäftning till textil: 3-4
HNBR

Hydrerat nitrilgummi

Hydrerat nitril är i de flesta avseende en bättre version av NBR. Främst med förbättrade egenskaper när det kommer till värme- och ozonbeständighet pga. en lägre grad omättnad, men hydrerad nitril är dessutom ett mycket slitstarkt material.
Egenskaper
 • Maxtemperatur: 125°C
 • Mintemperatur: -25°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 2-3
 • Sättning vid +70 till +150°C: 4
 • Avnötning: 3
 • Olje- och bensinbeständighet: 3-4
 • Väder- och ozonbeständighet: 5
 • Värmeåldring: 4
 • Vidhäftning till metall: 3
 • Vidhäftning till textil: 3
CR

Kloroprengummi

Valet faller ofta på kloroprengummi när man behöver ett "all-round"-material som inte sticker ut åt någon riktning utan har generellt goda egenskaper inom alla områden. Kloroprengummit är, på grund av sin kemi, naturligt brandskyddat.
Egenskaper
 • Maxtemperatur: 85°C
 • Mintemperatur: -35°C
 • Rivhållfasthet: 3
 • Sättning vid -30 till +70°C: 3
 • Sättning vid +70 till +150°C: 2-3
 • Avnötning: 3-4
 • Olje- och bensinbeständighet: 2-3
 • Väder- och ozonbeständighet: 3
 • Värmeåldring: 3
 • Vidhäftning till metall: 4
 • Vidhäftning till textil: 4-5

Vill ni veta mer ännu om material?

FKM

Flourgummi

Flourgummi har utmärkta motståndskraft mot ytter miljöpåverkan (oxidation, väder och ozon, brand, kemikalier).

Samtidigt kan det användas i temperaturer upp emot 200°C och även högre än så under kortare tidsperioder.
Egenskaper
 • Maxtemperatur: 200°C
 • Mintemperatur: -15°C
 • Rivhållfasthet: 1-2
 • Sättning vid -30 till +70°C: 2-3
 • Sättning vid +70 till +150°C: 5
 • Avnötning: 3
 • Olje- och bensinbeständighet: 5
 • Väder- och ozonbeständighet: 5
 • Värmeåldring: 5
 • Vidhäftning till metall: 2
 • Vidhäftning till textil: 2