HGF + payoff 0590+X100

HGF Lean Academy

HGF är ett kunskapsintensivt företag inom det specialiserade området polymerteknik. Vi arbetar i nära relation med våra kunder och leverantörer för att stärka leveranskedjan i alla led. Det är tillsammans som vi blir konkurrenskraftiga gentemot andra leveranskedjor!

Som ett led i att ytterligare förstärka samarbetet, har HGF startat HGF Academy. Vi är övertygade om att ett ökat kunnande i alla led inom områdena material, teknik och lean är en katalysator för att nå nya höjder i utvecklingen av befintliga och nya produkter och i sättet vi arbetar tillsammans.

HGF inledde sin satsning på lean hösten 2006 genom att anpassa filosofierna, metoderna och verktygen till den egna verksamheten och skapa HGFs Produktionsystem, HPS. Införandet av HPS har gått metodiskt tillväga och har på kort tid skördat stora framgångar. Detta märks till exempel genom förbättrade effektivitetstal, lägre kassation, bättre leveransprecision, och framförallt en motiverad personal på en arbetsplats som andas entreprenörsanda när det gäller att hitta nya lösningar på problem som uppstår. Oktober 2009 premierades HGF med det Halländska Leanpriset. Motiveringen löd: 

"Med stor beslutsamhet och engagerad personal håller vinnaren på att förändras från ett konventionellt verkstadsföretag till ett Leanföretag i världsklass. Vinnaren är ett föredöme för medelstora företag, inte bara i Halland utan i hela Sverige". 

Hösten 2011 belönades HGF för ansträngningarna med att utveckla HPS genom att erhålla en silvermedalj i det Svenska Leanpriset.

Den som väljer att satsa på lean ger sig av på en inspirerande resa som leder till skapandet av ett mycket kostnadseffektivt företag. Ett råd ifrån oss här på HGF, utefter vår egen erfarenhet, är att:
1. Förankra konceptet
2. Skaffa kompetens inom företaget
3. Avsätta tid till implementeringen.

HGF Academy kan hjälpa till med den första och andra punkten.

Aktuella kurser

L1a. Införandet av HPS

Målgrupp
Öppet för alla besökare* enligt principen "öppet hus".Minst 5 deltagare, max 20 deltagare.

Omfattning
3 timmar

Planering (datum)
Enligt överenskommelse 

Kursinnehåll
 • Presentation av hur HGF gått tillväga när man införde HPS. Beskrivning av systemet, filosofier, metoder, organisation, etc.
 • Fabriksrundvandring
 • FrågestundL1b. Införandet av HPS 

Målgrupp
Öppet för alla besökare*. Specialbokad dag.

Omfattning
3 timmar

Planering (datum)
Enligt överenskommelse

Kursinnehåll
 • Presentation av hur HGF gått tillväga när man införde HPS. Beskrivning av systemet, filosofier, metoder, organisation, etc. Speciell tyngdpunkt på det områden som berör besökarna mest.
 • Fabriksrundvandring
 • Frågestund – funderingar på anpassning till det besökande företagets verksamhetL2. Lean grundkurs

Målgrupp
Kunder och leverantörer. Minst 4 deltagare, max 20 deltagare.

Omfattning
6 timmar
2x6 timmar inklusive övning "LEAN-spelet"

Planering (datum)
Enligt överenskommelse

  

Kursinnehåll
 • Teoretisk grundkurs i lean
 • Lean Inledning
 • 5S och den visuella fabriken
 • Cell Layout & One Piece Flow
 • SMED
 • TPU och OEE
 • Dragande produktion och Kanban
 • Standardiserade Arbetsinstruktioner
 • Kartläggning av processer
 • ProduktionsutjämningL3. Variation och problemlösning

Målgrupp
Kunder och leverantörer. Minst 5 deltagare, max 20 deltagare.

Omfattning
5 timmar

Planering (datum)
Enligt överenskommelse 

Kursinnehåll
 • Kurs lämplig för de som vill bli bättre på problemlösning. Teori varvat med illustrerande spel.
 • The red beads experiment
 • Naturliga och speciella variationsfaktorer
 • Normalfördelningskurvan
 • The funnel experiment
 • Problemlösningsmetodik
 • 7QC/7MT
 • Råd till projektledaren

* Företag från konkurrerande verksamheter undanbedes.


För frågor och anmälningar, vänligen vänd er till:
Christian Kiks
VD
Tel direkt: +46 (0)35-180646
christian.kiks@hgf.se