HGF + payoff 0590+X100

Mining & Construction

HGF utvecklar och tillverkar gummikomponenter som dämpar buller, vibrationer och krafter inom gruv- och byggindustrin. Våra material är optimerade för att klara av tuffa miljöer med högt slitage och stora påfrestningar. Produkter till gruv- och byggindustrin är ofta en kombination av gummi med ytterligare ett material såsom kord, keramik eller metall.

  • Slitskydd
  • Siktdukar
  • Dammtätningar
  • Maskinfötter
  • Påkörningsskydd/Kajstopp
  • Ljud- och vibrationsdämpare