HGF + payoff 0590+X100

Mattor till förvaringsutrymmen

Förvaringsutrymmen

Olika slag av förvaringsutrymmen är betydelsefulla för förarens och passagerarens komfort. Våra förvaringsutrymmen rymmer alla behov, från att sätta kaffekoppen mellan sätena och lägga nycklar på en säker plats till att förvara verktyg och behållare med kemikalier. Vi tillverkar högkvalitativa förvaringsutrymmen för flera välkända varumärken inom fordonsindustrin och automotive. Med åren har vi byggt långa relationer som ger trygghet till kunden.
                                                                                 
Förvaringsutrymmena designas för att passa i personbilar, lastbilar och transportfordon, bussar, entreprenadfordon, truckar och skogsmaskiner. Alltså till de trafikslag och de olika krav på funktion som finns på marknaden.
 
Vi kan branschen, vet vilka krav som ställs och i varje projekt arbetar vi nära kunden. Vi tar fullt ansvar, från att utveckla och produktionsanpassa kundens idéer, välja rätt material i plast eller gummi, designa i CAD-miljö och ta fram verktyg tills produktionen körs igång och mattorna levereras.

Användning. Maximerat och hållbart oavsett vad det rymmer.

Våra förvaringsutrymmen uppfyller flera kundkrav. De är funktionella så att det som förvaras är lätt att hitta och ta fram. De ska samtidigt vara maximerade i yta så att det går att förvara så mycket som möjligt i förhållande till platsen i interiören. Materialet anpassas efter det som ska förvaras, om det är vasst, smutsigt eller ska stå emot läckage. Våra förvaringsutrymmen står därför emot repor och vassa kanter och är ljuddämpande.

Teknik och produktion. Estetik förenas med praktisk nytta

Idag betyder design allt mer för kunden och vi tar hänsyn till estetik så att förvaringsutrymmen stämmer överens med interiörens uttryck. Materialsammansättning och mönstring är viktigt för funktionen och att stå emot nötning. Kundens krav på komfort är en betydelsefull del likaså val av färg för att öka harmonin i interiören.
 
I ett tidigt skede inleder vårt team av utvecklare ett samarbete med kunden och vägleder med vår erfarenhet och kompetens. Vi designar förvaringsutrymmet utifrån de dimensioner som platsen i fordonet har utifrån kundens krav. Det är godstjocklek, hårdhet och andra egenskaper så att de klarar slitage och nötning samt påverkan från värme och kyla. Vi tillverkar utrymmena i plast och ger kunden råd om materialval. För att få en enklare produktion processoptimerar vi kundens CAD-underlag. Om det saknas underlag hjälper vår konstruktionsavdelning till. Därefter körs produktionen igång.

Logotype-Volvo
Logo Ford
Logo Land Rover
Logotype-Komatsu