HGF + payoff 0590+X100

HGF Rīgas rūpnīca

Vadības grupa

Ingūna Šmite
Rūpnīcas vadītāja

Tel: +371 6751 9877
Mob: +371 2 9114 618
E-pasts: inguna@hgf.lv

Pedro Fernández
Ražošanas tehnologu vadītājs

Tel: +371 6751 9875
Mob: +371 2 8665 982
E-pasts: pedro@hgf.lv

Ilze Lazdiņa
Galvenā grāmatvede

Tel: +371 6751 9873
Mob: +371 2 6568 080
E-pasts: ilze@hgf.lv

Jana Vizule
Loģistikas vadītāja

Tel: +371 6751 9876
Mob: +371 2 6288 306
E-pasts: jana@hgf.lv

Jonny Andersson
Ražošanas vadītājs

Tel: +371 6751 9872
Mob: +371 2 6152 241
E-pasts: jonny@hgf.lv

Līga Blese
Kvalitātes un vides vadības sistēmas vadītāja

Tel: +371 6751 9871
Mob: +371 2 6449 614
E-pasts: liga@hgf.lv

Ražošana un Tehniskā nodaļa

Jonny Andersson
Ražošanas vadītājs

Tel: +371 6751 9872
Mob: +371 2 6152 241
E-pasts: jonny@hgf.lv

Arnis Zelčs
Vecākais mehāniķis

Tel: +371 6738 5883
Mob: +371 2 7873 923
E-pasts: arnis@hgf.lv

Ražošanas tehnoloģija

Pedro Fernández
Ražošanas tehnologu vadītājs

Tel: +371 6751 9875
Mob: +371 2 8665 982
E-pasts: pedro@hgf.lv

Edgars Iluss
Procesa tehnologs

Tel: +371 6751 9874
Mob: +371 2 9104 271
E-pasts: edgards@hgf.lv

Igor Barzilovich
Procesa tehnologs

Tel: +371 6751 9872
Mob: +371 2 8319 933
E-pasts: igor@hgf.lv

Kvaltāte un vide

Līga Blese
Kvalitātes un vides vadītāja

Tel: +371 6751 9871
Mob: +371 2 6449 614
E-pasts: liga@hgf.lv

Loģistika

Jana Vizule
Loģistikas vadītāja

Tel: +371 6751 9876
Mob: +371 2 6288 306
E-pasts: jana@hgf.lv

Finanses

Ilze Lazdina
Galvenā grāmatvede

Tel: +371 6751 9873
Mob: +371 2 6568 080
E-pasts: ilze@hgf.lv