HGF + payoff 0590+X100
loading...

Gummitillverkare i världsklass

HGF är ett expansivt familjeägt företag specialiserat på tekniskt formgods i gummi och TPE. Med en modern maskinpark och ständiga förbättringar säkerställs leveranser av kvalitativa produkter till kunder över hela världen.
HGF är certifierade enligt ISO/TS 16949 samt ISO 14001.

Lean on us!

För att uppnå vår vision ”att bli ett gummiföretag i världsklass" började HGF hösten 2006 införa HGF Production System, HPS, baserad på Lean-principer.

Utmana oss!

Behöver Ni hjälp med Er nya idé eller befintliga produkt i gummi eller TPE? Skicka oss gärna din förfrågan så hjälper vi Er genom att offerera en lämplig lösning. Ingen utmaning är för stor!

Kontakta oss!

Nyheter

2016

Framtiden är ljus för HGF. Intresset för våra produkter och problemlösningar växer. Fler möjligheter öppnar sig. Nu när vi utvecklas snabbt är det viktigt att hela företaget är med på resan. Därför anordnades en utvecklingsdag i slutet av november för att få en öppen och idérik diskussion om hur vi når vår vision, att bli en polymertillverkare i världsklass.
 
– Det var första gången som så många medarbetare tog aktivt del för att diskutera företagets framtid, säger Christian Kiks som är vd.
 
Medarbetare från Sverige, Lettland och Belgien arbetade tillsammans över fabriksgränser och avdelningar. Inspirerande föreläsningar avlöstes av gruppdiskussioner som gav nya idéer till hur HGF ska kunna nå sina mål. Inbjudna kunder berättade om det positiva samarbetet.
 
Fem grupper bildades som ska arbeta med var sin uppgift om företagets framtid. De börjar sitt arbete efter nyåret och kommer att presentera sina resultat kontinuerligt. Konferensen blev ett startskott för ett nytt sätt att samarbeta och som förenar kompetenser och erfarenheter mot ett tydligt mål. Med denna kickoff tar HGF ett viktigt steg mot att bli en polymertillverkare i världsklass.

Läs hela inlägget »

Efterfrågan av HGF:s bilmattor stiger och orderingången ökar kraftigt. För att möta detta intresse från marknaden har fabriken i Riga fått ett välkommet tillskott och utrustats med en ny maskin för produktion av produkter i TPE.

       – Den har en skottvolym på 6,7 liter, berättar Jonny Andersson som är produktionschef i Riga. Vi kan med den nya maskinen köra större storlekar av bilmattor än tidigare, till exempel för bagageutrymmen.

       Med den nya maskinen fördubblas produktionskapaciteten.
       - Vi säkerställer leveranserna till kunderna inom bilindustrin och automotive eftersom vår produktion blir både effektivare och flexiblare. Nu när vi har dubblat kapaciteten kommer genomloppstiden i produktionen att förkortas.

       Maskinen installerades för en vecka sedan och måndagen den 7 november går den i full produktion.

Läs hela inlägget »

HGF har utvecklat en helt ny fender till industrihamnar. Nu uppmärksammas innovationen. Fendern har blivit nominerad till utmärkelsen Plastovationer i kategorin design. Bakom utmärkelsen står tidningen Plastforum som vill lyfta fram nytänkande och bättre lösningar inom plast, gummi eller kompositer. En oberoende jury utser pristagare i fem kategorier.
     - Det är mycket glädjande att vi är nominerade, säger Stefan Borg som är försäljningschef på HGF.
Vinnarna presenteras den 9 november på Elmia Subcontractor, som är en välbesökt mässa för underleverantörer. HGF är en av utställarna.
     - På mässan visar vi de senaste trenderna. Med nya material, ny teknik och utveckling skapar vi fördelar för våra kunder och det vill vi förmedla till besökarna.
HGF:s monter är i A-hallen, A06:15.
     - För oss är det viktigt att skapa nära relationer, säger Stefan. Därför ställer vi ut för att möta nya och befintliga kunder och berätta om hur vi kan stödja deras produktutveckling och tillverkning.

Läs hela inlägget »

Kaizen, en metod för pågående förändringsarbete inom Lean, är en naturlig del av HGF:s arbetsdag. När en av maskingrupperna nu ska effektiviseras baseras arbetet på kaizen. I dessa maskiner genomgår Eleikos skivor för tyngdlyftning den sista produktionsfasen.  Därför var det självklart att bjuda in Eleiko till en workshop för att berätta hur HGF arbetar med Lean. Eleiko ville gärna delta av flera skäl.
 
– Vi kommer att expandera och då måste vi ha med oss ett Lean-tänk, säger Mattias Andersson på Eleiko. Det handlar om att göra rätt från början.
 
I workshopen, som ska pågå under tre tillfällen, tas underlag fram för effektiviseringen. Nyligen avklarades en analysdag. Den ska följas av att ta fram kreativa lösningar som sedan genomförs.
 
– Lean är inte enbart en intern fråga, poängterar Christian Kiks som är vd på HGF. För oss är det viktigt att våra kunder förstår vårt arbetssätt. Då blir vi starkast när vi agerar tillsammans.

Läs hela inlägget »
Bild: Love Janson Bild: Love Janson

Runt om i världen används HGF:s gummiprodukter inom olika branscher. HGF exporterar till Sydamerika och den exporten kommer att öka, tror Christian Kiks som är vd.
 
– Det beror på att vi har kunder bland internationella storbolag som är verksamma i Sydamerika. När deras marknad expanderar ökar behovet av våra gummiprodukter.
 
Christian ger flera exempel.
 
– Ett intressant område för oss är fordonsindustrin där vi levererar chassiprodukter till lasbilstillverkare och mattor till kunder som producerar bilar.
 
HGF kommer att öka leveransen av stötdämpande gummidetaljer till den chilenska gruvindustrin, där man ser ljust på framtiden. Det är stora krafter som kommer i rörelse vid hanteringen och absorberas av gummimaterialet.
 
– Hälsa är ett annat område som får större uppmärksamhet i Sydamerika, framför allt i Brasilien. En av våra kunder inom sport och fitness ser nya affärsmöjligheter och får draghjälp av de olympiska spelen och Paralympics i Rio. Vi tillverkar gummidetaljer till deras utrustning.
 
Exporten till den sydliga världsdelen kommer att växa och stärker HGF:s varumärke.

Läs hela inlägget »

Varje dag strävar industrin efter en effektivare produktion. Vårt svar på denna utmaning är en produktionsutjämning som vi själva har utvecklat. Där visualiseras hur resurser av både personal och produkter fördelas i tillverkningen. Syftet är att få en så optimal arbetsinsats som möjligt. Detta ligger i linje med vår Lean-tanke och i vårt pågående förbättringsarbete. Eller kaizen för att tala Lean-språk.
         Vi har genomfört produktionsutjämningen i en av våra fyra industriceller i Halmstadfabriken.
         – När layouten gjordes om i cellen beslöt vi att öka effektiviteten, berättar Jon Stibe som är produktionschef. Det ledde fram till en bättre arbetsfördelning.
         I december 2015 påbörjades arbetet som idag i stort sett är genomförd. Varje produkt som tillverkas har en färgkod på ett kort som också motsvaras av ett tidsvärde. På en tavla i fabriken placeras korten för en maskin under en arbetsdag. Mängden kort avgör hur många operatörer som behövs per dag. Når kortstapeln över strecket för en person krävs mer personal. På så sätt kan arbetstoppar förekommas och personal sättas in där det behövs. Produktionen balanseras och leder till att effektiviteten har ökat med sju procent i den aktuella cellen.
         - Detta ger kundfördelar, poängterar Jon. Vi håller våra leveranstider eftersom vi har kontroll över alla resurser och vet hur många operatörer som krävs och mängden material och komponenter.
         Vårt arbetssätt uppmärksammas av kollegor i branschen. Jon berättar om ett studiebesök nyligen där besökarna tog med sig idén för att förstå och effektivisera sitt eget arbetsflöde.

Läs hela inlägget »

Vi stänger fabrikerna som vanligt under sommaren och genomför nödvändigt periodiskt underhåll. Helt stängt har båda fabrikerna under vecka 29 (18/7 till 22/7). Den här sommaren byter vi blandare i Halmstadfabriken och detta kommer att resultera i ännu bättre kvalitet på våra gummiblandningar. Att ständigt arbeta för att bli bättre och kunna erbjuda våra kunder en förstklassig kvalitet är en del av vår företagskultur. Det skapar kundtrygghet och det är därför vi säger ”Lean on us”.

Ha en riktigt härlig sommar så ses och hörs vi i augusti igen!.

Läs hela inlägget »

Den första juni tillträdde Jennie Pettersson tjänsten som ny inköpschef. Men hon är ingen nykomling i vårt HGF-team med sina nio år varav de två senaste på inköpsavdelningen.

         Jennie ansvarar både i Halmstad och i Riga för inköp av råvaror inklusive TPE, av formverktyg och av komponenter.

         – Att säkra leverantörens kvalitet är viktigt, säger hon. När vi väljer nya leverantörer genomför vi först en urvalsprocess och utvärderar dem för att fastställa att kvaliteten motsvarar kundernas krav.

Läs hela inlägget »

I juni 2016 tar vi ett nytt steg i satsningen på att bli en ännu starkare partner till våra kunder genom att gå över till Jeeves som nytt affärssystem.

- En av framgångsfaktorerna med vårt Lean arbete är att få ner ansvaret i organisationen. För att vi ska bli ännu vassare måste vi också få ut informationen i realtid med automatik. Avvikelser i produktion skall snabbt åtgärdas. Här kommer vi att med Jeeves och Qlikview skapa ett visuellt system där man på bildskärmar vid varje maskin kan se vad som ska produceras och hur man ligger till i förhållande till produktionsmålen, förklarar Joakim Nordin som är Ekonomichef på HGF.

Ambitionen är att ställningen som ett ”gummiföretag i världsklass” ska bli ännu starkare.

- Våra kundprojekt är tvärfunktionella och många är inblandade. Det är givetvis viktigt att alla håller tider. Ett visuellt system för att hålla reda på projektstatusen är redan framtaget och skall nu sättas upp i Qlikview. Den samlade effekten blir att vi får en effektivare projektstyrning och blir en ännu starkare partner till våra kunder, säger Joakim. 

Läs hela inlägget »

Det krävs flera steg för att en idé ska kunna realiseras till en tillverkningsbar produkt, inte minst kompetensmässigt. Vår utvecklingsavdelning är ett stöd i den processen.
     - Vi hjälper kunden att ta fram nya koncept, att utveckla en ny produkt eller att skapa nya varianter, säger Zaheer Mohammad som är ansvarig för avdelningen.
     Ett exempel är bilmattor som allt mer har blivit en designprodukt. Kunderna inom bilindustrin ser mattorna som ett sätt att profilera sig och söker lösningar som svarar mot varumärket. Där hjälper vi till med att ta fram koncept. Ett annat exempel är Eleiko där vi bistår deras utveckling av skivor till skivstänger.
     När vi får ett uppdrag av en kund sätter vi samman de kompetenser som behövs för att lösa uppgiften. I projektgruppen ingår kompetenser som processteknik och materialkvalitet. Men det gäller inte enbart att forma produkter utifrån kundernas idéer.
     - På avdelningen utvecklar vi även egna produkter, berättar Zaheer. Just nu är vår fender till industrihamnar ett högintressant projekt.

Läs hela inlägget »


Spanskbördige Pedro Fernandez har anställts på HGF som processteknisk chef i Riga. Han är civilingenjör med examen inom industriell teknik och kommer senast från bilindustrin, närmare bestämt från U-Shin i Slovakien.
   Det som förenar U-Shin och HGF är framför allt det processtekniska arbetssättet, menar Pedro. Oavsett om det är tillverkning av bildelar av metall eller komponenter av gummi finns det en gemensam och grundläggande kunskapsbas.
  
   Pedro får en betydelsefull roll i Riga när vi utökar produktionskapaciteten till att omfatta tillverkning av produkter inom alla sex affärsområden. Han får också en viktig funktion i marknadskontakterna för att bygga relationer med kunderna. Just nu utbildas Pedro hos oss i Halmstad för att lära känna oss, företaget, produkterna och lean-tänket på ett nära och personligt plan.

Pedro Fernandez
Läs hela inlägget »

Vår tillverkningsfabrik i Lettland stärks på flera områden och får en ökad kapacitet.
   - Tanken är att våra fabriker i Halmstad och i Riga ska kunna tillverka och leverera produkter inom alla våra sex affärsområden, berättar vd Christian Kiks. Produktionen blir effektivare och flexiblare när kapaciteten är likvärdig hos de två enheterna.

Satsningen består av två delar.
   – Vi höjer produktionskapaciteten genom att investera i flera nya pressar och stärker samtidigt kunskapen om material och produktionsteknik hos de 55 anställda.
   Personalens kompetens fördjupas till exempel i produktion med injektionsteknik, TPE:s materialegenskaper, mötet mellan gummi och metall och bindemedelsmålning av metall. Dessutom utökas fabriken med en ny lokal på 800 kvadratmeter. Totalt blir det ett lyft för den lettiska fabriken och för hela vår verksamhet.

   - Vi står bättre rustade för att kunna tillgodose våra kunders behov.

Läs hela inlägget »

HGF befinner sig i en spännande och expansiv fas där många nya kunder och produkter tas in.
Behovet av nya och förbättrade polymera material ökar i samma takt, och vi söker därför en Materialchef till vår materialavdelning. 
 

Läs hela inlägget »

Nu i mars arrangeras industrimässan ESEF i nederländska Utrecht. Mellan den 15 och den 18 mars ställer vi ut tillsammans med företag inom produktutveckling, innovation och teknik.
       - Det är en bred mässa som samlar flera branscher och underleverantörer och är störst i Beneluxområdet, säger Michael Ahlgren som är affärsområdeschef.
       Att ställa ut är intressant av flera skäl.
       - Vi har nytt kontor i Belgien och genom att vara med på mässan markerar vi vår närvaro på den europeiska marknaden. Vårt varumärke stärks och vi vill bredda oss och växa, inte bara inom automotive utan även inom våra andra affärsområden.
       Det är just bredden av vår verksamhet som besökaren möter i vår monter. Vi visar våra egendesignade bilmattor, små och stora tätningsdetaljer, chassidetaljer till lastbilar och tyngdlyftningsvikter.
På plats är Christian Kiks, Stefan Borg, Michael Ahlgren samt Kostantin Valassis från vårt Belgienkontor.

Läs hela inlägget »

Vi utökar vår export och Spanien är ett av de senaste länderna. Under 2015 fick vi vårt första projekt till SEAT i Barcelona och nu i april kommer vi att leverera bilmattor till deras första SUV-modell.
       - Det är ett resultat av att vi har identifierat intressanta marknader, bland annat Volkswagen-gruppen där SEAT ingår, berättar vd Christian Kiks.
Bilmattorna har utvecklats i ett nära samarbete med SEAT. Vår designavdelning har haft en nyckelroll.
       - Vi tog fram flera idéer i ett tidigt skede och lämnade mattprover samt förslag på design och mönster. Bilmattornas mönster valde SEAT med utgångspunkt från våra förslag.
Men det handlar inte enbart om design och utseende. Minst lika viktig är mattornas materialkvalitet. Vi skickade prover till SEAT:s labb där materialet godkändes utifrån kundens högt ställda krav.

Vi ser möjligheter till fler projekt och ett fördjupat samarbete med SEAT.

Läs hela inlägget »

Den 1 februari öppnar vi kontor i Belgien. Vi vill öka servicen till kunder i bilindustrin, där Belgien har ett gynnsamt läge. Dessutom vill vi utöka vår marknad på kontinenten inom andra affärsområden.

     – Genom att vara nära och ha tät kontakt med kunderna i Europa kan vi följa projektens utveckling, diskutera med ingenjörerna och ge förslag på lösningar, säger vd Christian Kiks. Det är ett sätt för oss att stärka kundtryggheten.

Som ansvarig för kontoret har vi anställt den 25-årige belgaren Kostantin Valassis. Han har en master med inriktning på ekonomi och marknadsföring. Sedan den 1 oktober har han genomgått en utbildning för att lära känna företaget, produkterna och tillverkningen. Vi hälsar Kostantin varmt välkommen till oss.

Kostantin Valassis ansvarar för vårt Belgienkontor
Kostantin Valassis ansvarar för vårt Belgienkontor
Läs hela inlägget »