HGF + payoff 0590+X100

HGF:s processoptimering matchar sourcing från Asien för Unimer

Unimer Plast & Gummi köper produkter av formgummi från sitt dotterbolag i Kina. Likväl handlas huvuddelen av volymprodukterna från HGF. Andreas Cortelius på Unimer förklarar bakgrunden och pekar på de aspekter som vägs in, där stora volymer och HGF:s processoptimering spelar en betydande roll.

Halmstadföretaget Unimer Plast & Gummi AB levererar komponenter till flera branscher som industri och bygg. Sortimentet är till stor del formgummidetaljer, både kundspecifika lösningar och egna produkter. Man köper stora mängder formgummi från sitt dotterbolag i Kina. Ändå köps huvuddelen av volymprodukterna hos HGF.
 
– Vi möter ibland uppfattningen att formgummiprodukter i stora volymer är något som man handlar från Asien, berättar Andreas Cortelius, som är strategisk inköpare på Unimer. När man talar om att lägga ut tillverkning till Asien så brukar logiken vara att välja volymprodukter med låg komplexitet, relativt låga krav på kvalitet och låg styckkostnad. Mer komplexa, dyra och snabbrörliga produkter med höga kvalitetskrav vill man gärna behålla i närområdet.

Stora volymer spelar roll vid val av leverantör

Men på Unimer har man en annan uppfattning.
 
– Vi har i viss utsträckning vänt på detta resonemang när det kommer till formgummi, menar Andreas. Småvolymer med hög komplexitet och i dyra material passar utmärkt till våra partners i Kina. För dessa produkter fungerar det ofta med enklare produktionsteknik. Men å andra sidan krävs mycket mantid, dels vid maskin och dels för en omfattande kvalitetskontroll. Uppstår ett akut behov hos en kund innebär mindre volymer och högre produktvärde ofta att flygfrakt är en rimlig lösning för att rädda situationen.
 
– För storvolymerna däremot kan kvalitetsproblem eller variationer när det gäller material eller maskininställningar få så mycket större konsekvenser. Här vill vi kunna lita fullt ut på att leverantören gör rätt från början och att materialkvaliteten är stabil.
 
När Unimer utvärderar leverantörer för tillverkning av en produkt är det en mängd aspekter som man tar hänsyn till.
 
– Det är till exempel krav på produktens kvalitet och prestanda, behovsvariationer som vi kan förvänta oss på marknaden och hos kunden och vilken tillgänglighet som vi behöver möta upp med. Vi tar också med produktens kostnad, inberäknat styckpris, frakter, valuta och verktygsinvestering ställd mot förväntad årsvolym.
 
Fördel med Lean och processoptimering

Grannen i Halmstad, HGF, är en leverantör som Unimer har haft lång relation till.
 
– Gång efter annan har det visat sig att HGF matchar priset när volymen är den rätta, poängterar Andreas. HGF har satsat helhjärtat på processoptimering, på Lean production och har dessutom en hög teknisk kompetens inom processande av gummi.
 
Tillsammans ger det en effektiv produktion som svarar mot Unimers behov.
 
– Som jag ser det är det HGF:s snabba maskincykeltider i kombination med mindre kassation, spill och väntetider i flödet som gör att man får ut mer produkt per krona och därigenom kan möta konkurrensen.
 
Kort ledtid och flexibilitet får också kraftigt genomslag på storvolymerna.
 
– Om vi tar en ny storkund eller om något annat inträffar så att tillgängligt lager minskar snabbare än planerat, så vill vi inte behöva vänta på en ny båtfrakt från Asien. Med vårt nuvarande upplägg har vi däremot alltid en ny leverans inom rimlig tid från HGF.

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv