HGF + payoff 0590+X100

Sofie Sandhagen ny materialchef

Sofie Sandhagen är HGF:s nya materialchef. Hon är kemiingenjör från Chalmers och har de senaste fyra åren arbetat med utveckling hos en materialleverantör.

         Med rekryteringen stärker HGF kompetensen inom TPE. Det hör också samman med valet att satsa på materialet, till exempel att öka produktionen med den nya maskinen i Riga. Intresset för TPE växer, menar Sofie.
         – Vi vill stimulera dialogen mellan kunden, oss och materialleverantören så att vi lättare kan hitta ett material som svarar mot kundens specifikation och som går att köra i vår produktion.

         Samma tanke är också viktig i produktion av gummiprodukter med den skillnaden att HGF själv blandar enligt noggranna recept.
         – I våra labb testar vi nya recept och utvärderar dem. Det tillkommer hela tiden nya råvaror och gamla byts ut. Då är det viktigt för oss att bibehålla kvaliteten och egenskaperna i gummiblandningen.

         Kunskapen om material sprids på HGF. Sofie och medarbetarna på materialavdelningen hjälper säljarna i deras dialog med kunden för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen, antingen det gäller gummi eller TPE.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter