HGF + payoff 0590+X100

Eleiko och HGF i samverkar Leanworkshop

Kaizen, en metod för pågående förändringsarbete inom Lean, är en naturlig del av HGF:s arbetsdag. När en av maskingrupperna nu ska effektiviseras baseras arbetet på kaizen. I dessa maskiner genomgår Eleikos skivor för tyngdlyftning den sista produktionsfasen.  Därför var det självklart att bjuda in Eleiko till en workshop för att berätta hur HGF arbetar med Lean. Eleiko ville gärna delta av flera skäl.
 
– Vi kommer att expandera och då måste vi ha med oss ett Lean-tänk, säger Mattias Andersson på Eleiko. Det handlar om att göra rätt från början.
 
I workshopen, som ska pågå under tre tillfällen, tas underlag fram för effektiviseringen. Nyligen avklarades en analysdag. Den ska följas av att ta fram kreativa lösningar som sedan genomförs.
 
– Lean är inte enbart en intern fråga, poängterar Christian Kiks som är vd på HGF. För oss är det viktigt att våra kunder förstår vårt arbetssätt. Då blir vi starkast när vi agerar tillsammans.