HGF + payoff 0590+X100

Ökad effektivitet tack vare produktionsutjämning

Varje dag strävar industrin efter en effektivare produktion. Vårt svar på denna utmaning är en produktionsutjämning som vi själva har utvecklat. Där visualiseras hur resurser av både personal och produkter fördelas i tillverkningen. Syftet är att få en så optimal arbetsinsats som möjligt. Detta ligger i linje med vår Lean-tanke och i vårt pågående förbättringsarbete. Eller kaizen för att tala Lean-språk.
         Vi har genomfört produktionsutjämningen i en av våra fyra industriceller i Halmstadfabriken.
         – När layouten gjordes om i cellen beslöt vi att öka effektiviteten, berättar Jon Stibe som är produktionschef. Det ledde fram till en bättre arbetsfördelning.
         I december 2015 påbörjades arbetet som idag i stort sett är genomförd. Varje produkt som tillverkas har en färgkod på ett kort som också motsvaras av ett tidsvärde. På en tavla i fabriken placeras korten för en maskin under en arbetsdag. Mängden kort avgör hur många operatörer som behövs per dag. Når kortstapeln över strecket för en person krävs mer personal. På så sätt kan arbetstoppar förekommas och personal sättas in där det behövs. Produktionen balanseras och leder till att effektiviteten har ökat med sju procent i den aktuella cellen.
         - Detta ger kundfördelar, poängterar Jon. Vi håller våra leveranstider eftersom vi har kontroll över alla resurser och vet hur många operatörer som krävs och mängden material och komponenter.
         Vårt arbetssätt uppmärksammas av kollegor i branschen. Jon berättar om ett studiebesök nyligen där besökarna tog med sig idén för att förstå och effektivisera sitt eget arbetsflöde.