HGF + payoff 0590+X100

Vi byter affärssystem för att bli ännu vassare

I juni 2016 tar vi ett nytt steg i satsningen på att bli en ännu starkare partner till våra kunder genom att gå över till Jeeves som nytt affärssystem.

- En av framgångsfaktorerna med vårt Lean arbete är att få ner ansvaret i organisationen. För att vi ska bli ännu vassare måste vi också få ut informationen i realtid med automatik. Avvikelser i produktion skall snabbt åtgärdas. Här kommer vi att med Jeeves och Qlikview skapa ett visuellt system där man på bildskärmar vid varje maskin kan se vad som ska produceras och hur man ligger till i förhållande till produktionsmålen, förklarar Joakim Nordin som är Ekonomichef på HGF.

Ambitionen är att ställningen som ett ”gummiföretag i världsklass” ska bli ännu starkare.

- Våra kundprojekt är tvärfunktionella och många är inblandade. Det är givetvis viktigt att alla håller tider. Ett visuellt system för att hålla reda på projektstatusen är redan framtaget och skall nu sättas upp i Qlikview. Den samlade effekten blir att vi får en effektivare projektstyrning och blir en ännu starkare partner till våra kunder, säger Joakim.