HGF + payoff 0590+X100

Ny chef för processteknik i Riga


Spanskbördige Pedro Fernandez har anställts på HGF som processteknisk chef i Riga. Han är civilingenjör med examen inom industriell teknik och kommer senast från bilindustrin, närmare bestämt från U-Shin i Slovakien.
   Det som förenar U-Shin och HGF är framför allt det processtekniska arbetssättet, menar Pedro. Oavsett om det är tillverkning av bildelar av metall eller komponenter av gummi finns det en gemensam och grundläggande kunskapsbas.
  
   Pedro får en betydelsefull roll i Riga när vi utökar produktionskapaciteten till att omfatta tillverkning av produkter inom alla sex affärsområden. Han får också en viktig funktion i marknadskontakterna för att bygga relationer med kunderna. Just nu utbildas Pedro hos oss i Halmstad för att lära känna oss, företaget, produkterna och lean-tänket på ett nära och personligt plan.

Pedro Fernandez