HGF + payoff 0590+X100

Ökad kapacitet i vår Rigafabrik

Vår tillverkningsfabrik i Lettland stärks på flera områden och får en ökad kapacitet.
   - Tanken är att våra fabriker i Halmstad och i Riga ska kunna tillverka och leverera produkter inom alla våra sex affärsområden, berättar vd Christian Kiks. Produktionen blir effektivare och flexiblare när kapaciteten är likvärdig hos de två enheterna.

Satsningen består av två delar.
   – Vi höjer produktionskapaciteten genom att investera i flera nya pressar och stärker samtidigt kunskapen om material och produktionsteknik hos de 55 anställda.
   Personalens kompetens fördjupas till exempel i produktion med injektionsteknik, TPE:s materialegenskaper, mötet mellan gummi och metall och bindemedelsmålning av metall. Dessutom utökas fabriken med en ny lokal på 800 kvadratmeter. Totalt blir det ett lyft för den lettiska fabriken och för hela vår verksamhet.

   - Vi står bättre rustade för att kunna tillgodose våra kunders behov.